Netherlands

Bestuurdersaansprakelijkheid

 

Een bestuurder of commissaris kan als privépersoon aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte fouten

De maatschappij verhardt en verzakelijkt. Gekenmerkt door verdergaande juridisering en wet- en regelgeving. Hierdoor worden bestuurders en commissarissen steeds vaker aansprakelijk gesteld. Deze ontwikkeling zal de komende jaren doorzetten. Aon begrijpt dat u moet opereren in een snel veranderende omgeving. Regels wijzigen voortdurend. Een besluit of handeling kan verkeerd uitpakken. Of anderen vinden dat. Het is erg bitter als u hiervoor privé moet boeten.

"Deze zaak heeft mij diep geraakt. Ik had er geen notie van dat dit mij en mijn familie zo zou treffen."
 

Start verhaal  

 

 

"Ik schrok echt toen ik op zaterdagmorgen op mijn privé-adres met de claim werd geconfronteerd."
 

Start verhaal  

 

 

 

 

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Oorzaken, gevolgen en oplossingen