Netherlands

Casus

 

”Gelukkig zijn we gedekt tegen alle materiĆ«le schade aan het werk ten behoeve van alle bij de bouw betrokken partijen. Wie schuld had is dus niet relevant.”

Oorzaak
Tijdens de bouw van een grootschalig kantoorpand ontstond op meerdere dagen en op verschillende plaatsen in de nieuwbouw aanzienlijke schade door brand- en rookschade. Brandstichting kon niet worden uitgesloten echter de exacte oorzaak werd niet duidelijk. Bij dit project waren vele partijen betrokken. Op basis van de verschillende contracten werd beslist welke partij voor welk deel van de schade ging opdraaien. Na het ontstaan van iedere schade werd vastgesteld of de geclaimde kosten werden gemaakt in het kader van schadeherstel of in het kader van de normale afbouwwerkzaamheden. De schuldvraag en overmachtsituaties kwamen ter sprake. Dit terwijl een groot aantal betrokken partijen het werk nog wel conform de verwachtingen moest opleveren en dus ook goed moest samenwerken.

Risico’s
Er ontstond discussie over de verzekerbaarheid van het pand omdat het al diverse malen door brand was getroffen. Hierdoor duurde de bouw behoorlijk langer dan geschat. De schade bedroeg dan ook vele tientallen miljoenen euro's en de kans bestond dat nogmaals brand zou ontstaan. De klant leefde in onzekerheid of het project nog wel verzekerd kon blijven en daarmee kon worden afgebouwd.

Oplossing
Dankzij Aon bleef het werk op uitgebreide condities verzekerd en is uiteindelijk succesvol opgeleverd. De betrokken verzekeraars betaalden de schade en zelfs ook deels de kosten van extra toezicht en beveiliging welke noodzakelijk bleken om het werk alsnog te kunnen afronden. Aon begeleide de klant en verzekeraars op het gebied van de schadeafwikkeling, het verlengen van het verzekerde bouwtermijn, het doen van technische inspecties en communicatie.