Netherlands

Constructie All Risks (CAR) aannemer

 

Dekking voor alle bij een bouwproject betrokken partijen, waarbij de schuldvraag na schade niet relevant is

Ontwikkelingen in de markt zorgen voor nieuwe risico's. U bent eerder aansprakelijk voor schades. Ook indien het ontwerp en de berekeningen door de opdrachtgever zijn aangeleverd. Er ontstaat steeds meer druk op uw resultaten. Door kleinere marges is er geen ruimte meer voor onvoorziene kosten. Opdrachtgevers worden steeds kritischer. Zij stellen vast wie toegang krijgt tot hun Constructie All Risks (CAR)-polis. Bovendien worden de voorwaarden die u met uw opdrachtgever afspreekt steeds scherper. Door bijvoorbeeld wijziging van de bedrijfsregeling brandregres, is het recht beperkt om brandschade te verhalen op particulieren en bedrijven respectievelijk hun aansprakelijkheidsverzekeraars.

"Een andere partij veroorzaakte schade aan ons werk. Door slecht toezicht, bleek de schade niet verhaalbaar. Iedereen verwees naar elkaar."
 

Start verhaal  

 

 

 

 

 

Constructie All Risks (CAR) aannemer

Oorzaken, gevolgen en oplossingen