Netherlands

Constructie All Risks (CAR) aannemer

 

Oplossingen

Analyse & Advies
Aon beoordeelt uw contracten op risico's en verzekeringen en draagt zorg voor een maatwerkverzekering, in lijn met uw eisen en wensen. Aon verzekert ruim 25 procent van alle bouwprojecten. De premiekorting die wij door onze marktomvang van verzekeraars ontvangen, komt volledig ten goede aan de klant. De eigen schadeafdeling van Aon ontzorgt u indien u schade heeft. Aon is volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan enige verzekeraar of andere financiële dienstverlener.

Passende productvoorwaarden
De polisvoorwaarden van Aon zijn de meest uitgebreide in de markt: u krijgt maximale bescherming. De CAR verzekering kan zowel op doorlopende basis worden afgesloten als voor een specifiek project. Per project is maatwerk mogelijk voor alle betrokken partijen (aannemers, opdrachtgevers en b.v. banken). Onder de CAR verzekering wordt op uitgebreide basis dekking geboden voor materiële schade aan het werk, eigendommen van derden, bestaande eigendommen van de opdrachtgever en keten en loodsen. Het is raadzaam om iedere nieuwbouw, verbouwing of renovatie in de burger- of utiliteitsbouw of infrastructuur te voorzien van een CAR verzekering. Als we betere condities en lagere premies uit het buitenland kunnen halen doen wij dat. Aon doet internationaal veel zaken internationaal met Duitse verzekeraars en in Engeland bij Lloyds. De CAR verzekering bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Het werk
  2. Aansprakelijkheid
  3. Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
  4. Gereedschappen, keten en loodsen, hulpconstructies, eigendommen personeel
  5. Bedrijfsschade

 

Actualiteit & service

Aon is onder meer de belangenbehartiger van Bouwend Nederland en mede daarom op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen in de markt. We anticiperen snel op die ontwikkelingen door u te informeren en continu de polisvoorwaarden te verbeteren. Gedurende de looptijd van uw verzekering ondersteunen wij u proactief met informatie over nieuwe ontwikkelingen in uw sector, verzekeringsmarktontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving. We monitoren continu de markt op mogelijke verbeteringen en beantwoorden uw vragen adequaat.

Begeleiding bij schade

Na schade behartigt Aon uw belangen richting verzekeraars en de overige betrokken partijen. Aon is u ook van dienst bij verhaalsacties op schadeveroorzakers, waardoor uw polis niet onnodig wordt belast. De premie houden wij voor u daardoor zo laag mogelijk. De Aon schade-afdeling bestaat uit 80 specialisten. Het formuleren van de claim en het verdedigen van uw belangen vergt de inzet van deskundige en ervaren schadebehandelaars. De omvang van de schade-afdeling stelt ons in staat om specialisten in te zetten op de verschillende soorten schades. Hierdoor behartigen we de belangen van onze klanten richting verzekeraars en claimanten. Aon vindt het belangrijk dat in geval van een schade alle verschillende belangen aan bod komen en dat alle betrokken partijen, de klant, verzekeraar en Aon, nauw overleggen en contact met elkaar houden over te nemen stappen. Aon is de spin in het web en ziet het dan ook als haar rol dit proces goed en nauwgezet te begeleiden. We informeren u uitvoerig over de gang van zaken, begeleiden u bij de te maken afwegingen en maken de mogelijke consequenties van de te nemen beslissingen inzichtelijk. Eventueel ondersteund door deskundigen zoals experts of advocaten. Ten allen tijde zal Aon voor de belangen van de klant opkomen.