Netherlands

Casus

 

”Fijn dat er experts zijn om onze overeenkomsten op dekking te toetsen. Zo kunnen dit soort onduidelijkheden en potentiële financiële schade worden voorkomen.”

Oorzaak
Logistics Group haalt een mooie opdracht binnen. Opslag en distributie van chemicaliën door heel Europa. Op- en overslag op terminals van derden is ook aan de orde. Over de tarieven is men het snel eens. Afspraken over condities moeten nog uitgewerkt worden. Verzekeringstoetsing heeft nog niet plaatsgevonden. Na enkele dagen gaat het juist op een van de inland terminals mis en een gehele container gaat verloren. Er volgt een aansprakelijkheidsstelling van EUR 800.000.

Risico’s
De contractuele positie met de opdrachtgever is ten tijde van de schade onduidelijk. Zijn de algemene voorwaarden van toepassing of juist niet? Wat doet de polis? Dekt deze alleen op basis van de gebruikelijke voorwaarden of zijn bijzondere afspraken ook gedekt?

Oplossing
Aon's logistieke experts staan klaar om te helpen met het bepalen of de overeenkomsten passen binnen de dekking van de verzekering. Zo kunnen dit soort onduidelijkheden en potentiële financiële schade worden voorkomen.


>> Lees nog een case uit de praktijk