Netherlands

“Stel uw risicohouding vast met een risicobereidheidsonderzoek”

 

Bekijk hier ons webinar

Op 1 januari is het nFTK voor pensioenfondsen van kracht.

De eerste noodzakelijke stap is dat u als bestuur van een pensioenfonds nu uw risicohouding expliciet dient te maken.

Het wetsvoorstel biedt echter geen stappenplan hoe u deze risicohouding kan vaststellen
Aon geeft wel inzicht in hoe u de risicohouding van uw fonds kan vaststellen, maar ook hoe u uw doelstelling voor uw ALM studie en de maatstaven voor de haalbaarheidstoets aan de hand van de uitkomsten kunt bepalen.

In dit webinar worden onder andere de volgende vragen beantwoord:
 
  • Risicohouding: wat is het en wat moet ik ermee?
  • Hoe neem ik de belangen van al mijn stakeholders mee bij de vaststelling van de risicohouding?
  • Wat is een Risicobereidheidsonderzoek?
  • Hoe stel ik de juiste vragen?
  • Hoe waarborg ik dat de respondenten in staat zijn de vragen te beantwoorden?
  • Hoe vertaal ik de uitkomsten naar concrete risicogrenzen bij een haalbaarheidstoets of een ALM studie?
  • Hoe veranker ik mijn risicohouding in mijn juridische documenten?
  • Hoe monitor ik mijn risicohouding?

Bekijk hier ons webinar risicobereidheid

Uw gegevens

 

Aon Nederland en andere Aon-bedrijfsonderdelen gebruiken uw persoonsgegevens om u regelmatig te informeren over producten, diensten, evenementen en trends en ontwikkelingen die interessant voor u kunnen zijn. Alle persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met onze privacyverklaring.