Netherlands

Cases internationals

 
 

Klantcase: dekking voor confiscatie, terreur en politiek geweld

“Voor een project in Centraal-AziĆ« stelde onze lokale dochtermaatschappij de nodige apparatuur ter beschikking. Dat was aan een derde partij in een ander land, waardoor toezicht en invloed volledig wegvallen. Gezien de locatie vreesden wij voor confiscatie, terreur en politiek geweld. De totale waarde van de apparatuur is bijna 10 miljoen euro; zeker voor onze dochtermaatschappij een fors bedrag op de totale balans. Omdat de spullen langere tijd in een ander land verbleven, wilden wij die onzekerheid afdekken.”

Volledige dekking met bescheiden premie

“Aon regelde de dekking voor onze apparatuur en voor de eigendommen van onze dochtermaatschappij in de regio. Aon stelde een polis op waarin alle risico (Confiscation, Riots, Strikes, Civil Commotion, Terrorism and War on Land) voor de totale waarde van alle apparatuur. En de premie is maar een fractie van die waarde.“

Klantcase: single en named buyer(s) en market-to-marketrisico

“Wij hadden een termijncontract afgesloten met een afnemer. Mocht deze afnemer echter failliet gaan dan zouden wij een verlies lijden voor openstaande facturen en voor (mogelijk) een gedeelte van de waarde van de resterende looptijd van het contract. Zeker wanneer de marktprijs op het moment van faillissement lager is dan afgesproken met de afnemer. Wij zouden onze goederen dan tegen een lagere waarde moeten verkopen dan eerst gedacht. Het market-to-marketrisico (MtM).”

Krediet- en market-to-marketrisico-risico afgedekt

“Aon regelde voor deze afnemer een dekking voor zowel het kredietrisico als het MtM-risico. Wij waren zo tevreden met deze oplossing dat wij vervolgens meerdere afnemers hebben toegevoegd.”