Netherlands

Risico’s van terrorisme nemen toe voor bedrijven in westerse landen

 
De dreiging van terreur door islamitische extremisten is in westerse economieën gegroeid, met als gevolg steeds grotere risico’s voor bedrijven. Per saldo zijn de risico’s van terrorisme en politiek geweld wereldwijd juist gedaald. Vooral Zuid-Amerika werd veiliger. Van alle bedrijven wereldwijd worden bedrijven in de retailsector het meest door terroristische aanslagen getroffen.

Dat blijkt uit Aon’s Terrorism & Political Violence Map van 2015, die de risico’s van terreur en politiek geweld voor bedrijven in kaart brengt.
 

Wisselend beeld
De kaart van dit jaar laat een wisselend beeld zien. Het werd in meer landen veiliger: de risico’s daalden in 21 landen en stegen in 13 landen. Maar daar waar politiek geweld en terreur zich concentreren, neemt de dreiging in intensiteit toe. Met name in Zuid-Azië (met name Afghanistan en Pakistan), Noord-Afrika en het Midden-Oosten staat het bedrijfsleven bloot aan deze risico’s.

Vooral Zuid-Amerika is veiliger geworden: het risiconiveau daalde daar in zeven landen, waaronder Cuba en Honduras. Het is voor die landen de eerste risicodaling van het decennium. Oorzaak is de vooruitgang in het contraterrorisme in combinatie met acties om langlopende conflicten in Colombia en Peru te stoppen.

België, Frankrijk en Duitsland zien risico’s stijgen
In negen westerse economieën zijn de risico’s van terreur en politiek geweld toegenomen: Australië, België, Canada, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Noorwegen. Dat is voornamelijk het gevolg van de invloed van IS en de voortdurende dreiging van van Al-Qaeda-aanhangers en daaraan gelieerde groepen.

Nederlandse bedrijfsleven vatbaar
De Terrorism & Political Violence Map is vooral nuttig voor bedrijven die traditioneel sterk internationaal georiënteerd zijn, zoals veel Nederlandse organisaties. Voor hen is het extra belangrijk om de ontwikkelingen per regio op het gebied van terrorisme en politiek geweld nauwlettend in de gaten te houden. Toch hoeft een hoog risiconiveau in een gebied niet te betekenen dat met bedrijven uit dat gebied geen zaken kunnen worden gedaan. Voorwaarde is wel dat inlichtingen en analyses betrouwbaar zijn en dat er een strategie is om de risico's te vermijden en te beheersen.

De impact van (dreigend) terrorisme en politiek geweld kan groot zijn. Het vergt goed crisismanagement om met die grote impact om te kunnen gaan. De veiligheid van eigen mensen, een grote druk op informatie en communicatie, noodzakelijke afstemming met politie en overheid, continuïteit van dienstverlening en het omgaan met de financiële gevolgen en verwoestende schade zijn dan enkele van de grootste uitdagingen. Een goed actieplan biedt houvast.