Netherlands

De veranderende wereld van risico's

 

Het risicolandschap is in no-time aan het veranderen, maar niet iedereen verandert mee

Het voorspelbare van het onvoorspelbare definieert de huidige wereld van de risico's. Zien wat ons te wachten staat, vereist zicht op de krachten die zorgen voor verandering, die aanzetten tot innovatie en die de nooit eindigende zoektocht naar exponentiële groei stuwen. In een wereld die steeds meer verbonden is, zorgen de veranderingen ervoor dat het risicolandschap zich in no-time aan het aanpassen is. Aon’s rol is om de mogelijke gevolgen van de risico’s voortdurend te verkennen, te beoordelen en standpunten uit te dragen over de impact en wat nog voor ons ligt.

De paradox van onze tijd is dat we veel meer instant-toegang hebben tot informatie, maar we minder begrijpen. Bedrijven worden geconfronteerd met een spervuur aan gegevens over hun klanten, maar velen hebben moeite om deze informatie te interpreteren en erachter te komen hoe ervan te profiteren. Aangezien informatie-overbelasting kan leiden tot besluiteloosheid en slechte beslissingen, hebben wij als doel om deze kloof te overbruggen. De data en analyse die wij leveren, geeft onze klanten relevante en tijdige inzichten, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen.

Follow-up-rapport: de zes centrale risicothema’s
Naar aanleiding van de vijfde tweejaarlijkse Aon Global Risk Management Survey van april 2015, hebben we een groep benaderd die een breder begrip heeft van wereldwijde industriekwesties; namelijk, uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders van captive-bedrijven die Aon beheert. We wilden hun perspectieven op zes centrale thema’s peilen, die naar voren zijn gekomen uit onze survey. Wij geloven dat hun inbreng een interessante context voor de besproken onderwerpen in deze enquête biedt, en ons begrip van haar bevindingen verder verdiept. De zes centrale thema’s worden in ons follow-up-rapport verder besproken.

Schade aan merk en reputatie
In 2013 verwachtten de deelnemers aan Aon Global Risk Management Survey, dat de schade aan merk en reputatie op de risicolijst van 2015 op nummer 8 zou eindigen. Het sprong echter naar nummer 1. Maar is dit een verdiende plek?
Veel van de factoren die ervoor zorgden dat schade aan merk en reputatie als nummer één risico wordt gerangschikt, worden zeer laag ingeschat in de 2015 Aon Global Risk Management Survey. Sociale media en onethisch gedrag zijn zulke voorbeelden. Heeft zelfgenoegzaamheid (out-of-sight, out-of-mind) ertoe geleid dat deze risico's worden onderschat?

Politieke risico’s / onzekerheden
Politieke risico’s / onzekerheden, op nummer 10 in 2013, was voor 2015 verwacht op nummer 6. Het risico is echter verrassend gerangschikt op nummer 15. Met het huidige wereldwijde politieke klimaat in volatiele staat, rijst de vraag: wordt dit risico onderschat?

Toenemende concurrentie
Toenemende concurrentie, op nummer 4 in de Aon 2015 Global Risk Management Survey, wordt verwacht als het nummer één risico in 2018. Met de wereld die steeds sneller en meer met elkaar verbonden wordt, is het de vraag of de toenemende concurrentie wel correct wordt voorspeld als het toprisico over drie jaar.

Cyberrisico
Cyberrisico, gerangschikt op nummer 18 in 2013, is gestegen naar nummer 9 in 2015. Wordt cyberrisico nog niet volledig begrepen en heeft het misschien wel het grootste potentieel om te groeien binnen de komende drie jaar? Ondanks de topranking, zegt 58 procent van de ondervraagde bedrijven dat ze nooit een cyber risk assessment hebben afgerond, dat terwijl 82 procent wel aangeeft klaar te zijn voor deze risico’s. Het zou dus zomaar kunnen dat de deelnemers hun risk readiness overdrijven.

Risicoconnectiviteit
Het thema risicoconnectiviteit is prominent aanwezig in onze Global Risk Management Survey. Als voorbeeld, risico nummer 5, het niet aantrekken en behouden van toptalent, wordt beïnvloed door vele andere risico's, waaronder sociale media, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en onvoldoende opvolging planning. Het feit dat deze risico’s nauw met elkaar verbinden zijn, wordt niet altijd onderkend.

Bestuur en risicomanagement functie uitlijning
De Aon Global Risk Management Survey laat een discrepantie zien tussen de risico ratings van de risicomanagers versus die van hoger management. Slechts drie van de ‘top vijf’-risico's worden weergegeven in het klassement van beide groepen. Met meer volwassen risicomanagement volgt vaak een directe correlatie tussen betere prestaties en hogere aandelenkoersen. Betere afstemming tussen de bestuurslagen zou dan ook kunnen leiden tot een beter risicobeheer.

Kernpunten 2015 Global Risk Management Survey
Onze 2015 Global Risk Management Survey is ingevuld door 1418 respondenten uit 60 en door bedrijven van alle groottes. Het onderzoek bevat niet alleen de meest uitgebreide risicogegevens uit de industrie, maar ook analyses die onze klanten in staat stellen op de hoogte te blijven van nieuwe problemen en de laatste trends en kansen. Een belangrijk onderdeel van de survey richt zich op de ranglijst van de hoogste actuele risico's voor organisaties. Daarnaast lieten we zien hoe bedrijven worstelen met nieuwe risico's en wat de verschillen van mening zijn over prioritering en de beste aanpak.