Netherlands

Onverzekerde schade verhalen: de Claim Service Desk

 

Onverzekerde schade: het kan iedereen overkomen. De kosten kunnen fors zijn. Hoe verhaalt u de schade als een ander die bij u maakt? En wat als het andersom is? Uit tijdgebrek, onwetendheid en een gebrek aan de juiste kennis laten veel mensen een claim achterwege. Aon biedt hulp met de Claim Service Desk.

Het achterwege laten van claims is niet raar, want ze kunnen best ingewikkeld zijn. Maar het is wel een serieuze zaak: het kan om forse bedragen gaan die ‘blijven liggen’. Daarom kijkt Aon samen met u naar de haalbaarheid en potentiёle hoogte van een schadeclaim. Om u de afhandeling van claims volledig uit handen te nemen, richtte Aon in 2013 de Claim Service Desk op.

 

In drie stappen
Meldt u zich bij de Claim Service Desk, dan krijgt u hulp van één van de ruim zeventig schadespecialisten die er in dienst zijn. De Desk maakt altijd vooraf duidelijke afspraken met u over de werkwijze en de kosten. U ontvangt periodiek informatie over de status van uw dossier, zodat u van de voortgang van uw zaak op de hoogte blijft.

De Schade Claim Desk behandelt schadeclaims volgens drie standaard stappen:

Stap 1. Onderzoeken of de schadeclaim mogelijk en zinvol is.
Stap 2. Alle benodigde informatie verzamelen ter onderbouwing van de claim.
Stap 3. De aansprakelijkheid en financiële afwikkeling bespreken met de tegenpartij (optioneel).

Ook gevolgschade
Hoewel veel mensen bij schadeclaims direct aan materiёle schade en letselschade denken, is ook de gevolgschade daarvan vaak op de veroorzaker te verhalen. Raakt een van uw medewerkers bijvoorbeeld tijdelijk arbeidsongeschikt door een ongeval dat door een derde is veroorzaakt, dan bent u als werkgever verplicht om het salaris door te betalen. In veel gevallen zijn de netto loonkosten en eventuele re-integratiekosten dan ook te verhalen op die derde partij.Aon verwelkomt (relevante) opmerkingen en commentaar op de informatie op aon.nl. Wij behouden ons echter het recht voor om schadelijke en ongepaste content, evenals spam, te verwijderen voordat deze online is geplaatst.
Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media (delen, etc.), dan geeft u Aon toestemming om toegang te hebben tot delen van uw social media-profiel. Klik hier voor meer informatie over de gegevens die kunnen worden verzameld bij het gebruik van (de interactieve functies op) Aon.nl.