Netherlands

Opkomende markten in 2015: politieke risico's wereldwijd gestegen

 

Zakendoen in opkomende markten is in veel gevallen lucratief, maar vooral in Afrikaanse landen steeds riskanter. Ook in Oost-Europa zijn de politieke risico’s voor het bedrijfsleven ten opzichte van afgelopen jaar gestegen. De wereldwijde problemen zijn in kaart gebracht op de 18e Political Risk Map (hyperlink) van Aon.

Netto zijn de politieke risico’s in 2015 gestegen. In totaal stonden 12 van de onderzochte 163 opkomende economieën bloot aan hogere risico’s, zoals insolvabiliteit van de overheid, valutarisico’s en inmenging van de politiek in de economie. In 7 landen werd de situatie voor het bedrijfsleven veiliger.
 
 

Lage olieprijs
Belangrijkste oorzaak van de wereldwijd gestegen risico’s is de lage olieprijs. Daardoor lopen vooral bedrijven die zakendoen met olieproducerende landen (Angola, Ghana, Libië en Mozambique) een groter risico op problemen met betalingen in harde valuta en overheden die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ook in landen als Iran, Irak, Libië, Rusland en Venezuela heeft de gedaalde olieprijs zakendoen riskanter gemaakt. In het Midden-Oosten zijn de politieke risico’s beheersbaar omdat landen daar voldoende reserves hebben.

Geweld
Niet alleen de olieprijs, maar ook oplaaiend geweldig doet de risico’s voor het internationale bedrijfsleven stijgen. Zo zorgt de opkomst van extreme islamitische groeperingen als Boko Haram en al-Shabaab met name in Afrika voor extra dreiging. Dichter bij huis, in Europa, heeft het conflict in Oost-Oekraïne een flinke impact, net als de sancties tegen Rusland. De gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven zijn merkbaar tot in omringende landen als Wit-Rusland en Kazachstan.

Impact Nederlandse organisaties
Internationale politieke risico’s zijn extra relevant voor Nederlandse organisaties, die vanouds internationaal georiënteerd zijn. Op dit moment springen kassenbouwers bijvoorbeeld in op de marktkansen in Rusland, dat juist nu graag zijn eigen producten verbouwt. Een lucratieve markt, maar ook een riskante omdat euro’s en dollars schaarser worden. Russische investeerders hebben daardoor steeds meer moeite om de rekeningen in harde valuta te betalen.

Brazilië
In Zuid-Amerika heerst opvallend veel onzekerheid in Brazilië. Hoewel steeds meer verzekeraars daar de markt voor politieke risico’s betreden en de premies vooralsnog acceptabel blijven, kan er een moment komen dat ze fors stijgen als de onzekerheid blijft. Bedrijven met belangen in Brazilië doen er goed aan de situatie nauwlettend in de gaten te houden.