Netherlands

Drie technologieën die veel sectoren volledig kunnen veranderen

 

Baanbrekende technologie vereist effectief risicomanagement

Het is lastig om de volgende baanbrekende uitvinding te voorspellen. Soms wordt de (meer)waarde van een uitvinding pas zichtbaar, wanneer deze op de markt komt. Zo voorspelde de voormalig IBM-president in 1943 “there is a world market for maybe five computers”. Hij kon er niet verder naast zitten.

Ook het tegenovergestelde komt regelmatig voor. In 1955 voorspelde Alex Lewyt, van Lewyt Vacuum Cleaner Company, dat stofzuigers met een nucleaire energiebron binnen tien jaar de realiteit zouden zijn. Deze voorspelling bleek later in het rijtje Het is lastig om de volgende baanbrekende uitvinding te voorspellen. Soms wordt de (meer)waarde van een uitvinding pas zichtbaar, wanneer deze op de markt komt. Zo voorspelde de voormalig IBM-president in 1943 “there is a world market for maybe five computers”. Hij kon er niet verder naast zitten. Ook het tegenovergestelde komt regelmatig voor. In 1955 voorspelde Alex Lewyt, van Lewyt Vacuum Cleaner Company, dat stofzuigers met een nucleaire energiebron binnen tien jaar de realiteit zouden zijn. Deze voorspelling bleek later in het rijtje vliegende auto’s en jetpacks te passen.

Effectief risicomanagement
Maar wanneer jouw voorspelling juist is, en je bereidt je tijdig voor op de aankomende veranderingen, dan kan dit immense zakelijke mogelijkheden bieden. Zij die er vroeg bij zijn, plukken als eerste de vruchten van de nieuwe markten, maar kunnen ook als eerste de potentiële verstoringen van opkomende technologieën in kaart brengen en eventuele onrust minimaliseren wanneer die technologie er is. Door zorg te dragen voor effectief risicomanagement kunnen bedrijven de mogelijkheden en gevaren van deze technologieën in kaart brengen. Daarmee waarborgen zij hun bedrijfscontinuïteit en nemen ze daarnaast een voorsprong op concurrenten die dit niet goed inregelen.

Wees klaar voor mogelijkheden en gevaren
Er zijn drie technologieën in ontwikkeling in laboratoria wereldwijd, die een revolutie teweeg kunnen brengen in de wereld zoals wij die nu kennen en de globale economie op zijn kop kunnen zetten. Er moeten echter nog wel een paar grote obstakels worden overwonnen. In het komende decennium kan een doorbraak in kernfusie leiden tot ongelimiteerde energie, kwantumcomputing kan een nieuw tijdperk van onderzoek en innovatie inluiden, en het wondermateriaal grafeen heeft zo ontzettend veel toepassingen, dat het nauwelijks meer bij te houden is. Ben jij klaar voor de mogelijkheden en bijbehorende gevaren die deze drie technologieën met zich mee kunnen brengen in de toekomst?

Technologie 1: de kwantumcomputer
Kwantumcomputers werken op een subatomair (deeltjes die nog kleiner zijn dan een atoom) niveau, maar hun kleine processors zijn niet de enige bijzondere karakteristiek. Waar de binaire benadering van een moderne computer slechts één berekening per bit kan uitvoeren, kunnen kwantumcomputers miljoenen gelijktijdige berekeningen per qubits (quantum bits) uitvoeren, waardoor ze triljoenen keer sneller en krachtiger zijn dan onze huidige computers.

Hoewel er in de laatste paar decennia verschillende experimenten zijn geweest, waarbij de kracht van kwantumcomputing naar voren kwam, lukte het onderzoekers niet om een meer schaalbaar, praktisch apparaat te ontwikkelen. Maar in april 2015 kondigde IBM een doorbraak aan: een nieuwe methode voor het meten en corrigeren van kwantumfouten die de productie van kwantumcomputers op grote schaal realistisch kon maken. Schattingen van hoe lang het zal duren lopen van vijf jaar tot tientallen jaren, maar met Alibaba en Intel die beide in het najaar van 2015 aanzienlijk gaan investeren in kwantumcomputing onderzoek, is de race gestart.

Hoewel de potentiële positieve impact van snellere computers op terreinen als big data-analyse talloze industrieën zou revolutionaliseren, is de belangrijkste uitdaging ‘veiligheid’. Met de komst van levensvatbare kwantumcomputers, zullen de meeste bestaande algoritmische beveiligingssystemen in no time achterhaald zijn. Sommige banken investeren reeds in de ontwikkeling van geavanceerde post-kwantum cryptografische systemen in de voorbereiding op het nieuwe kwantumtijdperk. Het onderzoeksgebied van deze post-quantum cryptography houdt zich bezig met het vinden van alternatieve (niet-kwantum)oplossingen die wel veilig zijn tegen kwantumaanvallers. Cybercriminaliteit en beveiligingslekken zullen een toenemende zorg worden voor veel organisaties, waardoor het van belang is om vooruit te lopen op de ontwikkeling van kwantumbeveiliging.

Technologie 2: kernfusie
Kernfusie is de heilige graal van de productie van energie. Het belooft een bron van schone, goedkope en bijna-oneindige energie, die klein en draagbaar genoeg is voor bedrijven om hun eigen krachtcentrale te hebben. Of zelfs om in vliegtuigen en schepen in te bouwen. In tegenstelling tot kernsplijting, die de huidige kernreactoren voeden, wordt kernfusie gevoed door waterstof (in plaats van zeldzame radioactieve elementen), en de afval vervuilt minimaal.

Tot voor kort lag de uitdaging in het vasthouden en omzetten van fusiereacties in bruikbare energie. In 2013 kondigde de US National Ignition Facility aan dat ze dit voor het eerst had bereikt, zij het slechts voor een fractie van een seconde. De mijlpaal werd snel versneld toen Lockheed Martin Skunk Works eerder dit jaar aankondigde dat een compacte fusiereactor binnen tien jaar realiteit zou zijn. Met nog tal van andere organisaties die aan het experimenteren zijn, is ook deze race volop gaande.

Met een aantal van de fundamenten die nog steeds niet zijn opgelost en de enorme investeringen die nodig zijn om de huidige uitdagingen te overwinnen, zijn sommige mensen van mening dat het voor de korte termijn het beste is om in te zetten op zonnepanelen en windturbines. Toch kunnen bedrijven het zich niet veroorloven om voorbij te gaan aan alle ontwikkelingen.

Technologie 3: grafeen
Deze verschijningsvorm van koolstof is een wondermateriaal. Grafeen is tweehonderd keer sterker dan staal, maar slechts een atoom dik. Het is een van de sterkste materialen die de wetenschap kent. Bovendien is grafeen supergeleidend, wat ook interessante perspectieven biedt.

Mogelijke toepassingen van grafeen zijn talrijk:

  • een lichter alternatief voor carbonfiber of staal;
  • ‘atoomsteigers’ die kracht doorgeven aan andere materialen;
  • een smeermiddel op atomaire schaal;
  • uiterst efficiënte elektrische circuits en opslag;
  • flexibele computerschermen;
  • filter voor onzuiverheden in water;
  • draagbare zonnecellen;
  • behandelen van kanker.

In 1962 werd grafeen voor het eerst getheoretiseerd, maar het duurde tot 2004 alvorens het met succes geproduceerd werd. Het resulteerde meteen in een Nobelprijs voor de Natuurkunde voor Andre Geim en Konstantin Novoselov van de Universiteit van Manchester. De grote uitdaging is massaproductie - een probleem dat verschillende bedrijven beweren te hebben opgelost. De EU trekt één miljard subsidie in de komende tien jaar uit om de vele beloftes van grafeen waar te maken. Een revolutie kan er snel aankomen!

Het ligt het meest voor de hand dat grafeen de productie- en elektronica-industrie op zijn kop gaat zetten, maar het kan tevens gevolgen hebben voor de gezondheidszorg, cosmetica en nog veel meer. Het zal daarnaast, wanneer het produceren eenvoudiger wordt, voor alle bedrijven een verlaging van de kosten betekenen. Voor nu is het zaak dat bedrijven de ontwikkelingen nauw volgen en eventueel verder onderzoeken. Wie de eerste grote doorbraak maakt wat betreft het naar de markt brengen van grafeen-gebaseerde producten, zou een geheel nieuwe industrie kunnen monopoliseren.