Netherlands

Benchmark Crisismanagement: help, een IT-uitval

 

Plannen, trainen, reageren en herstellen: hoezeer zijn Nederlandse bedrijven de laatste twee jaar gegroeid als het om hun crisismanagement gaat? En welke risico’s vrezen ze het meest? Aon onderzocht het onder meer binnen de bouw, financiële dienstverlening, chemie, vervoer en nutsbedrijven. De volledige resultaten inclusief toelichting zijn te lezen in de Benchmark Crisismanagement Bedrijfsleven.

De centrale conclusie van de benchmark is meteen ook het meest geruststellend: over de hele linie is het niveau van crisismanagement bij Nederlandse bedrijven de afgelopen twee jaar verbeterd. Vooral organisaties die steeds meer digitaal werken, zien het belang ervan in en willen meer investeren in de voorbereiding op een crisis. De angst voor digitale risico’s is merkbaar groeiende: in de top vijf van belangrijkste risico’s staan een IT-uitval en cybercrime bovenaan.

Tevredener in de spiegel
Ook de drijfveren voor crisismanagement zijn aan het veranderen. Bedrijven investeren er niet alleen meer in vanwege strengere wet- en regelgeving, maar ook omdat ze zélf risk based willen werken. Directies zijn meer betrokken dan ooit en hebben crisismanagement steeds hoger op de agenda staan. Tekenend is de opkomst van de Chief Risk Officer (CRO), die zich specifiek om crisismanagement bekommert. Uit alles blijkt dat bedrijven steeds breder en in meer samenhang naar risico’s en crises kijken.

Bedrijven maken niet alleen meer werk van crisismanagement dan twee jaar geleden, maar kijken ook tevredener in de spiegel. Vrijwel allemaal zijn ze positiever over de volwassenheid van hun eigen crisismanagement. Alleen hun informatiemanagement slaan ze iets minder hoog aan twee jaar geleden (een 6,5 nu vs. een 6,8 in 2015).

Investeringen en schades
De harde cijfers laten een wisselender beeld zien. Opvallend is dat middelgrote bedrijven (100 – 500 miljoen omzet) opvallend minder veel en vaak in voorbereidende activiteiten investeren dan zowel kleinere (10 - 100 miljoen) als grote bedrijven (> 500 miljoen). Als het toch misgaat, blijven de kosten meestal onder de 100.000 euro. In 16% van de gevallen is de schade één tot tien miljoen euro.