Netherlands

Loonregres: claimen bij een ongeval

 
 

Loonregres: claimen bij een ongeval
Stel dat uw medewerker betrokken is bij een ongeval en dat het letsel dat hij daarbij oploopt hem arbeidsongeschikt maakt. De persoonlijke letselschade is dan veelal op de veroorzaker van het ongeval te verhalen. Maar hoe zit dat met de loondoorbetalingskosten die u als werkgever betaalt?

U wist het misschien niet, maar ook de loondoorbetalingskosten die u wettelijk verplicht bent de eerste twee jaar te betalen, zijn te verhalen op de veroorzaker van de schade. Niet alleen het netto loon, maar zelfs de netto re-integratiekosten kunt u verhalen. Een loonregres heet zo’n claim ook wel. Helaas blijft een loonregres vaak achterwege omdat het werkgevers simpelweg aan kennis en tijd ontbreekt. Daardoor maken ze flinke, onnodige kosten.

In drie stappen
Aon schiet hen te hulp met de Claim Service Desk. De consultants die daar werken hebben wél de juiste kennis, en nemen u het loonregres volledig uit handen. De Claim Service Desk werkt standaard volgens duidelijke afspraken over de werkwijze en kosten. U wordt actief geïnformeerd over de status van uw dossier, zodat u altijd op de hoogte bent.

Convenant Loonregres
Daarbij is het goed om te weten dat Claim Service Desk als een van de weinige partijen een convenant heeft met het Verbond van Verzekeraars. In dit convenant is o.a. afgesproken een actieve schadebehandeling na te streven en indien mogelijk een claim te regelen op basis van de reeds aanwezige informatie (dus zonder het opvragen van aanvullende medische e/o arbeidsdeskundige informatie). Dit bespoedigt de doorlooptijd en de cashflow voor u en uw bedrijf.

De Claim Service Desk behandelt uw loonregres volgens drie standaard stappen:

Stap 1. Onderzoeken of het regres mogelijk en zinvol is

Stap 2. Alle benodigde informatie verzamelen ter onderbouwing van het regres

Stap 3. De aansprakelijkheid en financiële afwikkeling bespreken met de tegenpartij

 

Meer informatie
Wilt u weten hoe de Claim Service Desk ú kan helpen? Neem contact op met Kees Oomen, T 010 - 4487043, E kees.oomen@aon.nl