Netherlands

Wijzigingen wettelijke bedragen rondom pensioenen

 

Een aantal wettelijke bedragen rondom pensioenen, waaronder de AOW-franchise, verandert per 1 januari 2019. De wijzigingen van deze wettelijke bedragen kunnen van belang zijn. Wat betekent dit precies voor uw salarisadministratie? Aon zet het voor u op een rij.

AOW-franchise
Dragen uw werknemers bij aan de premie van de pensioenregeling? Dan is de hoogte van de franchise van uw pensioenregeling van belang. De AOW-franchise geeft het deel van het salaris aan waarover een werknemer geen pensioen opbouwt. Hoe hoger de franchise, hoe lager de premie en hoe minder pensioen wordt opgebouwd. Over het loon, minus de franchise, wordt pensioenpremie betaald. De eigen bijdrage van de werknemers voor het pensioen wordt één keer per jaar vastgesteld en kan per 1 januari 2019 veranderen. Bij een eventuele wijziging van het parttimepercentage wordt de eigen bijdrage gecorrigeerd met de parttimefactor.

Waar vind ik de AOW-franchise?
In het pensioenreglement of de startbrief kunt u lezen welke franchise voor uw pensioenregeling van toepassing is. Hierin vindt u ook de peildatum waarop de franchise jaarlijks wordt aangepast.

De wetswijziging treedt in delen in werking:

  1 januari 2018 1 januari 2019
10/7 van de enkelvoudig AOW–uitkering gehuwden, incl. vakantietoeslag EUR 14.297 EUR 14.770
100/75 van de enkelvoudig AOW–uitkering gehuwden, incl. vakantietoeslag EUR 13.344 EUR 13.785
100/66,28 van de enkelvoudig AOW–uitkering gehuwden, incl. vakantietoeslag EUR 15.099 EUR 15.599

 

Heeft u een andere franchise dan hierboven vermeld? Neem dan contact op met de contactpersoon van uw pensioenregeling bij Aon. De adviseur helpt u graag verder.

Overige wettelijke bedragen per 1 januari 2019

Enkelvoudige AOW-uitkering gehuwden, inclusief vakantietoeslag EUR 10.338,72
AOW-uitkering alleenstaanden, inclusief vakantietoeslag EUR 15.156,24
Minimum loon (vanaf 22 jaar), inclusief vakantietoeslag EUR 20.940,77
WIA-loongrens EUR 55.927,00
NW uitkering, inclusief vakantietoeslag EUR 15.495,96
Fiscaal maximaal pensioengevend salaris EUR 107.593,00

 

Maakt u gebruik van de gunstige ANW-tarieven en –voorwaarden die Aon met verzekeringsmaatschappij a.s.r. is overeengekomen? Dan bedraagt het verzekerde bedrag EUR 15.500,00.

Meer weten?
Heeft u vragen over de wijzigingen in deze wettelijke bedragen rondom pensioenen? Of wilt u weten welke gevolgen deze hebben voor uw salarisadministratie? Neem dan contact op met Aon. Wij bekijken graag samen met u uw situatie.