Netherlands

AGRC Risk Impact: te grote risico’s dwingen bedrijven tot actie

 

Editie Oktober 2016

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Iedere maand blikken we terug: wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

Oktober was een bewogen maand. Het nieuws stond bol van de berichten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA), de dalende Britse pond en de grootschalige recall van de Samsung Note 7.

In deze editie van de AGRC Risk Impact zoomen we in op de gevolgen van de Brexit, zoals de dalende pond. We leggen uit wat een recall voor uw organisatie kan betekenen en hoe u zich daarop kunt voorbereiden. Bedrijven die onlangs nog een recall meemaakten, bieden leerzame lessen.

Britse pond onderuit
Het besluit van het Britse volk om de EU te verlaten houdt de mondiale economie al maanden in zijn greep. Zorgwekkend is vooral de zwakke pond, die in een neerwaartse spiraal zit door onzekere beleggers. Bedrijven wereldwijd boekten daardoor in het derde kwartaal tegenvallende resultaten. Heineken bijvoorbeeld, dat zijn in Nederland geproduceerde bier in ponden afrekent. Maar ook AkzoNobel – zowel in de huis-, tuin- en keukenverven als industriële chemicaliën. Unilever ruziede met Tesco over teruglopende winstmarges; luchtvaartmaatschappijen Ryanair en EasyJet zagen hun ticketopbrengsten dalen door de steeds zwakkere pond.

Bedrijven en banken heroriënteren zich inmiddels steeds concreter op hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk (VK). De Britse Vereniging voor Banken meldde dat banken hun activiteiten in het VK gaan afbouwen, zoals Deutsche Bank in mei 2015 zelf al suggereerde.

Het verplaatsen van activiteiten kan onder meer zinvol zijn voor bedrijven die:

  • een (productie)vestiging hebben in Groot-Brittannië;
  • in continentaal Europa geproduceerde producten exporteren naar het VK;
  • producten importeren vanuit het VK.

 

Voldoet uw bedrijf aan één of meer van deze punten? Ga dan na hoe de Brexit uw organisatie raakt. Met de Scenario Analyse van Aon kunt u de verschillende gevolgen afzonderlijk van elkaar inzichtelijk maken en kwantificeren. De resultaten zijn een uitstekend vertrekpunt om uw strategie opnieuw vorm te geven. Aansluitend kunt u het risicomanagement- en risicofinancieringsbeleid opnieuw inrichten en uw verzekeringsprogramma mogelijk heroverwegen. Zo maakt u uw organisatie veerkrachtiger.

Falende telefoons en hartimplantaten
Oktober was opnieuw een maand van recalls. Ditmaal moesten de Samsung Note 7 en een hartimplantaat retour. Het terugroepen van de telefoons, met een geschatte (gevolg)schade van 17 miljard dollar, was voor Samsung Electronics de grootste ooit. De oorzaak was ongetwijfeld ook een van de pijnlijkste: het betreffende apparaat – nota bene een recent verbeterde versie – bleek spontaan te ontbranden. Samsung heeft de ruim 800 dollar kostende telefoon inmiddels uit de handel genomen.

Een defect hartimplantaat ligt nog gevoeliger. De producent – het bedrijf St. Jude Medical uit het Amerikaanse Saint Pauls – ontdekte dat de batterijen van het implantaat er spontaan mee kunnen ophouden als gevolg van een zeldzame fout. Daarop stelde het bedrijf onmiddellijk artsen en patiënten op de hoogte en kregen zij uitgelegd hoe en wanneer te handelen. Met deze proactieve houding redt St. Jude Medical hopelijk niet alleen levens, maar bespaart het zichzelf ongetwijfeld ook veel claims, imagoschade en andere kosten.

Niet alleen handelen achteraf, maar ook een goede voorbereiding op een recall is essentieel om de continuïteit en reputatie van uw organisatie te beschermen. Wat is úw aanvalsplan bij een defect in een van uw producten? Hoe ontdekt u zo’n probleem op tijd en hoe verzekert u zich vooraf tegen eventuele schade? Antwoorden op deze en andere vragen vindt u terug in de whitepaper “Recall, een roep om actie” van Aon.