Netherlands

AGRC Risk Impact: FIFA’s corruptie, MERS in Zuid-Korea

 

Editie juni 2015

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken.

In deze zomerse uitgave van de Risk Impact staan we stil bij drie recente incidenten die de media domineerden, en die zowel het bedrijfsleven als de maatschappij raken.

  • Het corruptieschandaal bij de FIFA bewees het weer eens: pas als incidenten rond fraude en corruptie van formaat zijn of als bekende organisaties worden geraakt, haalt het nieuws de kranten. Meestal leiden ze alleen achter de schermen tot financiële verliezen, en blijven ze onbelicht. Onderschatting van het probleem ligt op de loer: maar liefst één op de vier bedrijven wordt getroffen door fraude van kleine of grotere omvang.
  • De actuele MERS-uitbraak in Zuid-Korea en de eerdere Ebola-epidemie in Afrika werken ontwrichtend voor de bevolking en de economie van de getroffen landen. Ze hebben de potentie om uit te groeien tot wereldwijde rampen.

Stille risico’s van alle tijden: corruptie, fraude, wittenboordencriminaliteit
‘FIFA officials pocketed $150m from 'World Cup of fraud' – US prosecutors’, kopte een recent artikel van de Engelse krant The Guardian. De ontwikkelingen rond het FIFA-bestuur hielden onze aandacht dagenlang vast.

Los van opluchting bij voetbalfans wereldwijd, riep het opstappen van voorzitter Sepp Blatter een cruciale vraag op: krijgen frauderisico’s wel voldoende aandacht? Of zien we ze over het hoofd door een gebrek aan media-aandacht, bedrijfsblindheid en vertrouwen in collega’s?

In de Aon Global Risk Management Survey van 2015 eindigen frauderisico’s op plaats 24. De ervaring leert dat respondenten van de survey deze risicogroep zelden in de top 10 plaatsen, behalve in specifieke regio’s zoals Latijns-America, het Midden-Oosten en Afrika. Toch eindigen deze ‘stille’ risico’s regelmatig in grote scandalen die leiden tot enorme reputatieschade, en in sommige gevallen zelfs tot de teloorgang van gezonde bedrijven.

Onderzoek toont aan dat drie zaken vaak aanzetten tot frauderen:

  • De gelegenheid – de waardevolle zaak ligt voor het grijpen, men ‘krijgt’ de kans;
  • de financiële behoefte of een slechte werksfeer;
  • rationalisatie door de fraudeur die zijn zaak probeert goed te praten.
De vraag is: zouden deze situaties zich voor kunnen doen binnen uw organisatie?

 

Een op de vier bedrijven krijgt te maken met fraude, van grote bedrijven zelfs de helft. Het probleem beperkt zich niet tot een branche, functie of niveau en kent vele verschijningsvormen. In alle gevallen is de impact van de schade groot. Fraude vereist dan ook de nodige aandacht en vraagt om een open cultuur, adequate beheersmaatregelen, controles én een verzekering voor het financiële verlies voor het geval een incident zich toch voordoet.

Onderschatte risico’s: pandemie
In de Aon Global Risk Management Survey van 2015 eindigt het risico op een pandemie op plaats 44. Daarmee staat het gevaar overduidelijk nog steeds niet hoog op de agenda. Veel mensen associëren een pandemie met een scenario voor een Hollywoodfilm. De vraag is: voor hoe lang nog? Met de uitbraak van Ebola nog vers in ons geheugen, lezen we nu in de kranten over het MERS-virus in Zuid-Korea. De longziekte dook een maand geleden opnieuw op in Azië en heeft sindsdien 25 mensen het leven gekost. Duizenden zitten in quarantaine; meer dan vierhonderd scholen houden de deuren dicht om verspreiding van het virus te voorkomen. Sinds de eerste MERS-uitbraak in 2012 heeft het virus inmiddels meer dan vierhonderd levens geëist.

Bij de Ebola-uitbraak in 2014 werd eens te meer duidelijk hoe nauw verbonden landen onderling zijn. En dat een wereldwijd gecoördineerde aanpak ontbreekt om een dergelijke uitbraak vroegtijdig te stoppen. De uitbraak zaaide angst en paniek van Dallas tot Rome. Het bewees dat wat in een ver land gebeurt, van invloed kan zijn op de hele wereld – ook als het begint als een lokaal incident.

Hoe kunnen we ons voorbereiden?
De voorbereiding op een pandemie begint met onderkenning van het risico, plus het besef dat voorbereiden mogelijk is. Kenmerkend voor een pandemie is een geleidelijke ontwikkeling volgens een vaste fasering, ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bedrijven zouden standaard een plan moeten hebben met adequate maatregelen per fase om de gezondheid van werknemers en de continuïteit van de onderneming te beschermen.