Netherlands

Traditioneel rustige Europa wordt instabieler en Schommelingen in de olieprijs

 

Impact van actuele risico's op uw strategie

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken.

Organisaties zijn zich vaak terdege bewust van de risico’s die zich in hun directe omgeving voordoen. Echter, mondiale ontwikkelingen, zoals de politieke instabiliteit in diverse landen en de ontwikkeling van de olieprijs kunnen van grote invloed zijn op uw bedrijf, daar hoeft u geen multinational voor te zijn. Juist in deze tijd met de lage olieprijs en toenemende geopolitieke risico’s is het belangrijk om hierbij stil te staan. Lees meer over de impact van deze risico’s op uw organisatie in deze editie van AGRC Risk Impact.
 

Geopolitiek - traditioneel rustige Europa wordt instabieler
Geopolitiek is momenteel sterk in beweging en ook de risico’s voor internationale ondernemers veranderen mee. Naast de veranderingen in de mondiale verhoudingen, is er ook dynamiek in het traditioneel rustige Europa. De slechte relatie met Rusland beïnvloedt de Europese economie, en kan ook voor Nederlandse sectoren, zoals de landbouw, verregaande gevolgen hebben. De wijze waarop Europa optreedt richting Griekenland, de financieel-economische effecten hiervan, maar ook het sentiment in andere zuidelijke lidstaten, vormen een delicaat geheel.

Zakendoen met het buitenland vereist oog voor internationale betrekkingen en effecten hiervan op de business. Tijdig signaleren van risico’s van non-betaling, boycot of economische stagnatie geeft ondernemingen de mogelijkheid alternatieve paden te bewandelen. Zo hebben diverse Nederlandse bedrijven die last ondervinden van de Russische boycot nieuwe afzetmarkten gezocht, ten einde de productie en omzet van de organisatie op peil te houden en de continuïteit van de organisatie te borgen. Echter, een grote afhankelijkheid van een geopolitiek instabiel land of instabiele regio is wellicht niet op te vangen voor uw organisatie en kan de continuïteit ernstig bedreigen. Inzichtelijk maken van de internationale betrekkingen en het afzetten ervan tegen de Aon Political Risk Map 2015 en de Aon Terrorism & Political Violence Map, kan u meer inzicht en sturing bieden voor uw strategische planning.
 

Economie - lage olieprijs: een kans of een risico
Naast geopolitieke ontwikkelingen zijn uiteraard ook economische ontwikkelingen van groot belang voor organisaties, met name organisaties die internationaal actief zijn. Een van de belangrijkste economische factoren is de olieprijs. Eind vorig jaar is de olieprijs in 2 maanden tijd bijna gehalveerd. Van circa 86 dollar per vat ruwe olie tot 45 dollar. De laatste tijd loopt de prijs echter weer op en lijkt het kostenvoordeel voorbij. Of toch niet?

Schommelingen in de olieprijs zijn een gegeven. De richting en de mate waarin de prijs schommelt is wel onzeker. Het rendement van investeringen in een nieuwe verbrandingsinstallatie voor het opwekken van groene energie, terminals voor olieopslag in de Rotterdamse haven of energiebesparende maatregelen hangen direct samen met de hoogte van de olieprijs. Omdat deze investeringen een terugverdienperiode hebben van 10 jaar of meer dient de directie in de besluitvorming een inschatting te maken van de ontwikkelingen van de olieprijs op de lange termijn. Dit is echter theoretisch onmogelijk gezien de vele variabelen die met elkaar interacteren:

  • machtsverhoudingen en politieke onrust in het Midden-Oosten;
  • oorlogsdreiging tussen Rusland en Ukraine;
  • de gaswinning in Groningen;
  • wereldwijd afnemende olievoorraden;
  • de koers van de dollar;
  • de tegenvallende groei in China;
  • majeure incidenten tijdens oliewinning zoals in de golf van Mexico;
  • aanhoudende overheidssubsidies voor groene energie en daarop volgende speculaties van oliehandelaren.
De oorzaak wegnemen van dit risico is zoals gezegd geen optie, dus blijft over het anticiperen op en beperken van de potentiële gevolgen. Dit vereist strategisch inzicht en wendbaarheid. Welke risico’s zijn we bereid te nemen bij het realiseren van onze doelstellingen en strategie en welke willen we overdragen tegen een acceptabele prijs?

Voor u is het belangrijk deze vragen te beantwoorden en na te gaan of u deze risico’s wilt afdekken, in welke mate en op welke wijze. Vervolgens kunt u maatregelen treffen om uiteindelijk wellicht rendement te halen uit risico’s en onzekerheid, en kunt u actuele ontwikkelingen laten bijdragen aan het realiseren van uw strategische doelen. In de Aon Whitepaper Black Silver vindt u meer uitleg over de impact van deze ontwikkeling.