Netherlands

Krediet Crisis Scan

Als gevolg van de kredietcrisis hebben de banken een stringenter beleid t.a.v. het verstrekken van krediet. De voorwaarden voor een lening (covenants gerelateerd aan ratio's en aan cashflow) zijn scherper geworden en de marge die betaald wordt boven Euribor is toegenomen. Dit heeft een directe werking op de fundingscapaciteit en kosten structuur van ondernemingen. Tevens heeft dit een remmende werking op de groei van deze bedrijven.
Aangezien veel ondernemingen liquiditeitstekorten gaan ondervinden door dalende omzet en stijgende (rente) kosten, heeft Aon een model ontwikkeld om ondernemingen bij te staan in het vrijmaken van liquide middelen. Dit heeft een positieve uitwerking op het risico profiel van de onderneming en vergroot de onafhankelijkeheid t.o.v. de banken. Hiermee wordt u in staat gesteld de komende periode sterk door te komen.

 
Meer weten? Expand
* Verplicht veld  Email Error
Formulier sluiten

Contact