Netherlands

CAO voor Bouw en Infra

 

Gebruik dit moment om risico’s onder de loep te nemen

Vakbonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor Bouw & Infra. Deze overeenkomst geldt voor een periode van twee jaar en gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in. We lichten enkele belangrijke punten uit het akkoord toe in relatie tot de risico’s die werkgevers en werknemers lopen.

 

Loonsverhoging en eenmalige uitkering

De cao-lonen worden in twee stappen met 4,5% verhoogd. Per 1 augustus 2021 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,5% en per 1 januari 2022 met 3%. Daarnaast krijgen werknemers in december 2021 een eenmalige uitkering van 1%.
Een loonsverhoging is hét moment om de WGA-hiaatverzekering en de WIA-excedentverzekering te introduceren, eventueel met een eigen bijdrage van de werknemer. Het loon gaat per saldo nog steeds omhoog, maar op deze manier wordt het gat gedicht dat ontstaat bij arbeidsongeschiktheid.

Naar WGA en WIA

 
 

Zwaarwerkregeling

De zwaarwerkregeling biedt bouwplaatspersoneel de mogelijkheid om 3 jaar vervroegd uit te treden. Deze regeling wordt per januari 2022 uitgebreid voor UTA-medewerkers, wanneer zij een tijd als bouwplaatsmedewerker hebben gewerkt. Het gaat hier om een tijdelijke regeling, waarin deelname voorlopig mogelijk is tot 1 januari 2026. Een goed moment dus om de voorwaarden van deze regeling onder de loep te nemen en duurzame inzetbaarheid te bespreken met (UTA-)personeel.

Naar duurzame inzetbaarheid

 
 

Afschaffen re-integratiebonus

De re-integratiebonus wordt afgeschaft voor werknemers die op of na 1 januari 2022 ziek worden. De werkgever heeft dan ook geen recht meer op de re-integratiebonus die door het Aanvullingsfonds Bouw & Infra aan de werkgever wordt uitgekeerd. Het ging om de eenmalige re-integratiebonus van €2.500 voor de werkgever en 30% loonaanvulling voor de werknemer bij een succesvolle re-integratie.

 

Pensioenregeling

BpfBOUW geeft aan dat de huidige pensioenregeling vanaf 2022 niet kan worden uitgevoerd tegen de huidige premie (2021: 25,0% van de pensioengrondslag). Naar verwachting komt de premie voor 2022 uit rond de 28% van de pensioengrondslag. Het premiebudget dat Cao-partijen Bouw & Infra beschikbaar stellen voor 2022 is 26,0% van de pensioengrondslag. Mogelijk zal de regeling dus aangepast moeten worden en wel door het opbouwpercentage voor het jaar 2022 te verlagen. Nog veel onzekerheid op dit vlak dus, waar Cao-partijen nog over met elkaar overeenstemming proberen te bereiken. Het is belangrijk dat medewerkers begrijpen welke gevolgen dit mogelijk heeft voor hun pensioen. De werkgever heeft hier een belangrijke rol in, zorg dus voor heldere en regelmatige pensioencommunicatie.

Naar Pensioencommunicatie

 
 

Neem contact op

Wilt u meer weten over de risico’s die zijn gerelateerd aan de veranderingen in de nieuwe Cao? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.