Netherlands

Energietransitie verandert de gehele sector

 

Verschuiving vraagt om goede voorbereiding

De invloed van de energietransitie is zichtbaar binnen de hele energiesector en groeit iedere dag. Fossiele brandstof wordt meer en meer vervangen door duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en water. En er is steeds meer aandacht voor energiebesparing, milieubescherming en de bijbehorende regelgeving. De klant wordt kritischer en vraagt om innovatie, duurzaamheid en geldbesparing. Dat betekent dat de productie van energie schoner moet en het verbruik van energie slimmer. Dat zijn flinke uitdagingen voor de sector.

Meebewegen met nieuwe ontwikkelingen
Deze verschuiving binnen de sector betekent dat in de toekomst het aanbod en de prijs van energie zal fluctueren. Dit vraagt veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit van overheden, bedrijven en consumenten. Om aan de veranderende vraag vanuit de markt te kunnen blijven voldoen, is het nodig dat de sector aanhaakt bij ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering en the Internet of Things. Nieuwe mogelijkheden bieden nieuwe kansen, maar brengen ook risico’s met zich mee.

Bereid u goed voor
De energiesector kent veel verschillende risico’s, voor de olie- en gasindustrie, voor energieleveranciers en op het gebied van duurzame energie. Deze risico’s vragen om advies op maat. Vooral wanneer zich belangrijke ontwikkelingen binnen uw bedrijf voordoen, zoals Europese aanbestedingen, een overname of fusie en een beursgang. Aon helpt u graag bij een goede voorbereiding op nieuwe ontwikkelingen binnen uw bedrijf en de sector.

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met ons team gespecialiseerde adviseurs. Zij kennen de risico’s binnen de energiesector en helpen u graag uw situatie in kaart te brengen en te analyseren. Wij vinden passende oplossingen voor u op het gebied van risicomanagement, preventie en verzekeringen.