Netherlands

Sociale domein en compliance bij gemeenten

Meer verantwoordelijkheden voor gemeenten

 
 

Nieuwe taken grote uitdaging voor gemeenten

 

Het Rijk heeft een aantal taken op het gebied van het sociale domein gedecentraliseerd. Dit houdt in dat gemeenten nu eerstverantwoordelijke zijn voor de correcte uitvoering van deze taken. Gemeenten hebben nu de uitdaging om op het gebied van de jeugdwet, Wmo en de Participatiewet ondersteuning te bieden aan hun inwoners. Aan deze taken zijn duidelijke richtlijnen verbonden, dus compliance is erg belangrijk. Er is per gemeente toezicht ingeregeld en periodiek rapporteert het Rijk aan de tweede kamer over de stand van zaken binnen het sociale domein.

 
 

Belangrijke aandachtspunten

 
  • De nieuwe taken leiden tot de verwerking van zeer gevoelige gegevens van inwoners, zoals gegevens over hun persoonlijke situatie en gezondheid, bijvoorbeeld vanuit de Wmo.
  • Daarom neemt het belang van goede informatiebeveiliging toe.
  • Er moeten voldoende waarborgen zijn ingeregeld om de privacy van inwoners te kunnen garanderen, ook in relatie met derde partijen. Het delen van gegevens moet conform wettelijke bepalingen gebeuren.
  • Ambtenaren moeten exact weten wat wel en niet mag en wat de verhouding is tussen de relevante algemene en specifieke wetgeving. Training is daarom noodzakelijk.
  • Om ervoor te zorgen dat processen niet alleen beoordeeld worden, maar ook geoptimaliseerd is het nodig een goed werkende PDCA-cyclus te implementeren.
 
 

Hoe houdt uw gemeente grip op compliance?

Binnen het sociale domein zijn er veel zaken die om uw aandacht vragen. Om compliant te blijven, besteedt u niet alleen aandacht aan uw verplichtingen en procedures, maar ook aan cultuur en gedrag. We ondersteunen u hier graag bij met oplossingen die passen bij uw situatie en behoefte.

Bekijk hoe u grip houdt op compliance

 

 
 

Neem contact op

 

Wilt u meer weten over compliance of een offerte op maat? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.