Netherlands

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Passen uw medewerkers de nieuwe normen op de juiste wijze toe?

De Wnra regelt sinds 1 januari 2020 dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten hebben als werknemers in het bedrijfsleven.

 
 

Wat betekent de Wnra precies voor gemeenten?

 

De Wnra houdt in dat ambtenaren niet langer een publieke (bestuursrechtelijke) aanstelling krijgen, maar een civiele aanstelling. De bijzondere status van een ambtenaar blijft ongewijzigd, net als de bijbehorende integriteitsregels en de gronden voor ontslag. De civiele rechtsbetrekking betekent wel dat ambtenaren nu een contract krijgen in plaats van een benoeming. Ontslag moet worden voorgelegd aan de kantonrechter of aan UWV. Ook kunnen arbeidsvoorwaarden veranderen aangezien de rechtspositieregeling vervangen wordt door een cao.

 
 

Waar moeten gemeenten bij de Wnra goed op letten?

 
  • Door de systeemwijziging van publiek naar civiel zullen besluiten nu genomen worden op basis van een volmacht in plaats van een mandaat. Indien dit niet tijdig en juist wordt omgezet, kan de rechter besluiten dat de handelingen op basis van het besluit ongeldig zijn.
  • U zult dus moeten inventariseren welke mandaten er zijn gegeven:
    - Deze mandaten moeten worden omgezet naar een volmacht
    - De volmachten moeten aan de Wnra voldoen
  • Ook geldt dat ondanks het feit dat benoemde medewerkers van rechtswege een arbeidsovereenkomst zullen hebben, u ervoor kunt kiezen hen een arbeidsovereenkomst ter ondertekening voor te leggen.
 
 

Hoe houdt uw gemeente grip op compliance?

Door de invoering van de Wnra zal een deel van de medewerkers moeten worden omgeschoold, zodat zij de nieuwe normen op juiste wijze toepassen. Aon biedt hiervoor onder andere laagdrempelige e-learnings en trainingen op locatie.

Bekijk hoe we u kunnen helpen met uw vragen over compliance

 

 
 

Neem contact op

 

Wilt u meer weten over compliance of een offerte op maat? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.