Netherlands

Continuïteit(plan) voor gemeenten

 

Is uw kritische gemeentelijke dienstverlening gewaarborgd?
Als gemeente heeft u de (wettelijke) verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw kritische dienstverlening altijd beschikbaar is. De kans dat uw organisatie te maken krijgt met gebeurtenissen die een ingrijpende impact hebben op de continuïteit van uw dienstverlening is groot. Denk bijvoorbeeld aan cyberaanvallen, tekort aan personeel, een grote brand, stroomuitval of het wegvallen van een belangrijke ICT-leverancier.

Dergelijke gebeurtenissen raken (kwetsbare) inwoners, instellingen of ondernemers die daarvan afhankelijk zijn. Ook onder bijzondere omstandigheden wilt u de voortgang kunnen waarborgen.

 

Bekijk webinar Continuïteitsmanagement voor gemeenten: uitdagingen en oplossingen


Tijdens het webinar op donderdag 20 april 2023 gingen de experts van Aon dieper in op het belang van professioneel continuïteitsmanagement voor gemeenten. Zij laten zien hoe het u in staat stelt om de impact, de schade en het verlies te beperken en snel weer volledig operationeel te zijn.

Programma
  • Ontwikkelingen en uitdagingen in continuïteitsrisico’s voor gemeenten
  • Inhoudelijke break-out sessies met onze experts
  • Stappenplan voor borging continuïteitsmanagement
Bekijk het webinar
 
 

Stappenplan naar gewaarborgde gemeentelijke dienstverlening

Herkent u zich in de volgende vragen?

“Als gemeente worstelen wij met het selecteren van de kritische processen.”
“Als gemeente zijn we erg kwetsbaar wanneer datasystemen uitvallen.”
“Als gemeente hebben wij continuïteit niet goed of te operationeel belegd.”
“Als gemeente hebben wij nu meerdere continuïteitsplannen maar deze zijn niet op elkaar afgestemd.” 

Lees nu meer over welke stappen u als gemeente-vertegenwoordiger kunt nemen om de kritische dienstverlening binnen uw organisatie te blijven waarborgen.!

Stappenplan continuïteit voor gemeenten
 
 

Inzichten en verkenning

Wilt u eerst beginnen met de juiste inzichten verkrijgen als basis voor het verbeteren van uw continuïteitsplan of wilt u uw bestaande plan toetsen?

Start dan uw verkenning met een van de volgende korte trajecten:

  • Masterclass Business Continuity Management
  • Strategisch kader
  • Uitwerken Business Continuity Plan

 Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaand formulier.

 

Neem contact op

Heeft u vragen over uw continuïteitsplan of wilt u meer weten over de continuïteitsrisico’s voor uw gemeente? Neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.

 

Contact
Abderrahman Kaouass
Practiceleader Risk & Resilience
06 - 205 602 01
[email protected]
Ronald Elverding
Principal Consultant Risk & Resilicience
06 - 514 787 79
[email protected]

Niek van As
Crisis en resilience adviseur
COT Instituut voor Veiligheids-
en Crisismanagement
[email protected]
06 – 271 194 13