Netherlands

Transformatie logistieke sector vormt uitdaging voor HR

 

De concurrentie binnen de logistieke sector is groot. Kleine marges dwingen bedrijven te focussen op kostenbesparingen en een hoge mate van efficiency. De sector maakt tegelijkertijd grote veranderingen door; groot aantal overnames, schaalvergrotingen en de transformatie van traditionele vervoerder naar digitaal georiƫnteerde logistiek dienstverlener. Dit heeft grote gevolgen voor uw bedrijfsprocessen en daarmee voor uw personeel.

Logistiek personeel, trends binnen de sector

De toenemende digitalisering, automatisering en robotisering zorgen ervoor dat veel logistieke functies er door de jaren heen anders uit zijn gaan zien. Werknemers hebben andere kennis en vaardigheden nodig, bijvoorbeeld op het gebied IT en data. Maar de toenemende vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt maken het erg lastig voor bedrijven om gekwalificeerd personeel aan zich te binden en duurzaam inzetbaar te houden. Het wordt steeds lastiger om mensen ook in de toekomst aan het werk te houden. De stijgende verzuimcijfers binnen de logistiek zijn daar een duidelijk symptoom van.

Is uw personeelsbeleid toekomstbestendig?

Ondanks de vele veranderingen binnen de sector en veranderende wetgeving (zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans), zien we weinig verandering in het personeelsbeleid van bedrijven. De markt vraagt om andere type medewerkers, maar vacatures worden nog grotendeels op dezelfde manier ingevuld. Dit gaat vroeg of laat wringen. Om ook in de toekomst over het juiste personeel te beschikken, is het raadzaam te onderzoeken waar uw (toekomstige) personeel behoefte aan heeft.

Aandacht voor welzijn van medewerkers kan kosten besparen

Waar vroeger een vaste baan met een goed pensioen de belangrijkste factoren waren voor werknemers, zijn nu zaken als doorgroeimogelijkheden, flexibele werktijden en arbeidsvoorwaarden, en werkgeluk steeds belangrijker. Door te investeren in het welzijn en vitaliteit van medewerkers, onderscheidt u zich binnen de markt, wat u een voorsprong geeft in de strijd om talent. Een betrokken, vitale en blije medewerker scoort tevens beter op inzetbaarheid en productiviteit en draagt bij aan succesvolle transport- en logistieke bedrijven. Ook het ziekteverzuim is lager bij vitale medewerkers.

Wat levert een strategische personeelsplanning u op?

Een strategisch HR-beleid draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen van de organisatie. Wilt u bijvoorbeeld 5% omzetgroei realiseren binnen 2 jaar, dan kan dat, gezien de vergrijzing en het hoge ziekteverzuim binnen de sector, betekenen dat u misschien wel 10% meer medewerkers nodig heeft. HR kan met die kennis vervolgens sturen op behoud van medewerkers, duurzame inzetbaarheid en employer branding.

Inzicht verkrijgen met uw eigen data

Om de juiste beslissingen te nemen over uw HR-beleid, heeft u inzicht nodig in uw huidige situatie en in uw ambities voor de toekomst. We zien in de praktijk echter dat bedrijven beschikbare en relevante HR-data hierbij niet of onvoldoende benutten. Door uw data te analyseren, krijgt u inzichten waarmee u betrouwbare prognoses kunt maken. Zo onderbouwt u de beslissingen rondom uw personeelsbeleid met feiten. Dit levert u als werkgever meer waarde op en vergroot de duurzame inzetbaarheid van werknemers; een win-winsituatie dus.

U wilt rekenen op goed personeel in de toekomst. Wat kunt u nu al doen?

Stel uzelf de vraag hoe uw bedrijf er over een jaar of over vijf jaar uitziet. Wat doet u nu al en wat zou u kunnen doen om tegen die tijd over het juiste personeel te beschikken? Welke data heeft u in huis die kunnen helpen de benodigde inzichten te verkrijgen? Ga in gesprek met een adviseur. Wij helpen u graag met goed advies rondom personeel, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.