Netherlands

Aansprakelijkheid binnen de logistieke keten

 

Wie is verantwoordelijk bij schade?

Continuïteit is voor een logistieke keten het allerbelangrijkste. Als er vertraging of schade optreedt bij één partij, heeft dit gevolgen voor de rest van de keten. Het vraagt een flinke inspanning om een onderbreking te herstellen. Zelfs nadat uw klant de kwaliteit ontvangt die men verwacht, kan er schade zijn opgetreden. Bijvoorbeeld in de relatie met toeleveranciers of imagoschade. Het is belangrijk om helder te hebben wie op welk moment aansprakelijk is binnen de logistieke keten.

Binnen de logistiek kent men wettelijke en contractuele bepalingen als het gaat om op-en overslag, aangifte douanegoederen, vervoer, expeditie, opslag en Value Added Logistics (VAL). Echter worden logistieke partijen door hun opdrachtgevers geconfronteerd met contractuele eisen die verder gaan dan de standaard. Veel logistieke dienstverlener nemen steeds meer verantwoordelijkheden op zich en bescherming middels de standaard voorwaarden is vaak niet voldoende.

Incoterms bepalen binnen een vervoerstraject welke partij op welk moment binnen de keten kosten en risico draagt. De Incoterms vormen een belangrijk onderdeel bij schadeafhandeling.

Alles over Incoterms leest u hier

 
Verzekeren

Een manier om financiële gevolgen van risico’s te verminderen is het afsluiten van een verzekering. Verzekeringen zijn er in verschillende soorten en kunnen worden afgesloten voor uiteenlopende risico’s. Een voordeel van verzekeren is dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Wat u betaalt aan premie is wellicht niet weinig, maar als u onverzekerd schade oploopt, kost dit aanzienlijk meer. Het verzekeren van uw risico’s is dus aan te raden om de continuïteit van uw onderneming en de logistieke toeleveringsketen te kunnen waarborgen.

Aon biedt een uniek verzekeringsproduct met een modulaire opbouw; de Logistieke Protectie Polis. Risico’s van de volledige logistieke keten zijn hiermee gedekt onder één polis. Bij schade één polis, één aanspreekpunt en één eigen risico. De volgende specifieke risico’s kunnen hierin worden meegenomen:

 • Aansprakelijkheid (zowel wettelijk als contractueel)
 • Aansprakelijkheid douanedocumenten
 • Container/traileraansprakelijkheid
 • Transportgoederenverzekering
 • Werkmaterieel (materiële schade en aansprakelijkheid)
 • Brand/bedrijfscontinuïteit
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Wagenpark
 • Kredietrisico's
 • Interim risk- en insurance management
 • Personeelsgerelateerde risico's

Wij brengen uw risico’s in kaart en adviseren over een passend pakket aan verzekeringen. Neem contact met ons op.

 

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.