Netherlands

6 tips voor werkkapitaaloptimalisatie in de logistiek en transport

 

Alsof er nog niet genoeg uitdagingen zijn in de logistieke sector, is er met de coronapandemie nog een uitdaging bijgekomen. Er is veel vraag naar transport, maar het moet snel, goed en volgens richtlijnen van de klanten. De impact van de Corona-crisis voor de transportsector is divers en afhankelijk van voor wie je rijdt. Iedere minuut dat transporteur langer moet wachten dan gepland bij aflevering door COVID-maatregelen kost geld.

Marges liggen al enige tijd onder druk, wat de winstgevendheid van de sector beperkt. Opdrachtgevers worden scherper op betalingstermijnen en steeds later betalende klanten hebben een negatieve invloed op het werkkapitaal. De verschillende noodmaatregelen die de overheid heeft getroffen, zoals uitstel van belastingen, tegemoetkomingen in de loonkosten en borgstellingsregelingen voor de kredietverzekeringsmarkt, geven transporteurs gelukkig wat financiële ruimte. Maar wat kunt u verder doen?

Een tekort aan beschikbaar werkkapitaal of cash geeft problemen met dagelijkse uitgaven, waaronder salarissen en betalingen aan leveranciers. Kapitaal dat vastzit in debiteuren, voorraden en zendingen is bovendien niet beschikbaar voor investering in groei.

Wij geven u zes tips om uw werkkapitaal direct te optimaliseren, zodat u meer financiële ruimte krijgt om te investeren en uw bedrijf te laten groeien.

1. Optimaliseer uw facturatieproces

Door uw factureringsproces zoveel mogelijk te automatiseren, zorgt u ervoor dat dit niet ondersneeuwt in de alledaagse drukte. Een adequaat facturatieproces zorgt uiteindelijk voor een betere liquiditeitspositie. Zo voorkomt u dat er liquiditeitskrapte krapte ontstaat doordat leveranciers al zijn betaald en de producten zijn geleverd, maar u nog op debiteuren wacht.

2. Hanteer passende betalingscondities en controleer de kredietwaardigheid

Indien uw klanten een lange(re) betalingstermijn vragen, is het verstandig om het factuurbedrag in delen te factureren. Kijk daarbij altijd eerst naar de kredietwaardigheid van uw klant. Dit kunt u bepalen met behulp van kredietrapporten van een kredietinformatiebureau.

3. Zorg voor een adequaat debiteurenbeheer

Bij het debiteurenbeheer is het van belang om consequent te acteren. Vaste procedures maken is essentieel, wat inhoudt dat u op vaste momenten aanmaningen verstuurt en belt. Mocht dit met de huidige bezetting van uw personeel niet haalbaar zijn, onderzoek dan de mogelijkheid om het debiteurenbeheer uit te besteden.

4. Bekijk andere financieringsmogelijkheden voor uw wagenpark

Het werkmateriaal en wagenpark kan behoorlijke kostenpost zijn door onderhoud en afschrijvingen. Door gebruik te maken van sale & lease back constructie, krijgt u een kapitaalinjectie en u heeft niet meer de grilligheid van de kosten. Daarnaast staat uw werkmateriaal en wagenpark niet meer op de balans, waardoor de solvabiliteit verbeterd en liquiditeit toeneemt.

5. Maak gebruik van debiteurenfinanciering (factoring)

Door het voorfinancieren van uw facturen zorgt u dat u sneller liquiditeit krijgt waarmee u direct uw leveranciers kunt betalen en/of investeringen kunt doen. Het sneller betalen van uw leveranciers levert u mogelijk betalingskorting op en het verstevigt uw relatie. Gaat uw klant failliet? Dan zijn uw facturen verzekerd.

6. Maak ruime betalingsafspraken met leveranciers

Door langere betalingstermijn af te spreken met uw leveranciers creëert u meer ruimte in uw liquiditeit. Mocht dat niet lukken, probeer dan de mogelijkheid te onderzoeken naar inkoopfinanciering of ‘reverse factoring’. Bij dit proces neemt de financiële instelling (de factor) de factuur over en betaalt het openstaande bedrag aan uw bedrijf om de lange betaaltermijnen te omzeilen. De debiteur betaalt de factuur vervolgens aan de factor.


Wilt u meer weten over het optimaliseren van uw werkkapitaal?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.