Netherlands

Verzuim

 

Verzuimadvies

Verzuimadvies richt zich op het beperken en beheersen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Als vervanger van de reguliere arbodienst coördineert Aon de verzuimbegeleiding en stuurt het reïntegratieactiviteiten aan. Verzuimadvies is er zowel voor kleine als (middel)grote ondernemingen en organisaties.

 

Eén centraal aanspreekpunt
In tegenstelling tot de reguliere arbodienstverlening hanteert verzuimadvies het casemanagementconcept. Dat wil zeggen dat één casemanager aanspreekpunt is voor werkgever en werknemer, de contacten onderhoudt met derden zoals psychologen en toezicht houdt op administratieve processen. Werken met een vaste contactpersoon is overzichtelijk en efficiënt en het neemt u als werkgever veel werk uit handen.

Demedicalisering: efficiënt en kostenbesparend
Veel ziekmeldingen hebben een niet-medische oorzaak. In het casemanagementconcept van Aon staat demedicalisering dan ook centraal. De casemanager is het eerste aanspreekpunt en niet de bedrijfsarts. Hierdoor komen 'zieke' werknemers alleen bij de bedrijfsarts terecht als er een medische oorzaak voor hun verzuim is. Dit voorkomt onnodig thuiszitten, verkort de duur van het verzuim en bespaart (onnodige medische) kosten. De bedrijfsarts vervult meer een adviserende rol.

Verzuimregistratiesysteem
Gedurende de eerste twee verzuimjaren hebben instanties als UWV, verzekeraars en arbodiensten regelmatig gegevens over uw zieke werknemer nodig. Het verzuimregistratiesysteem van Aon geeft deze gegevens automatisch voor u door. Bovendien biedt het systeem overzicht: met één druk op de knop bent u op de hoogte van het aantal verzuimgevallen binnen uw onderneming, de oorzaken, de duur en de geboden oplossingen.