Netherlands

Zorg voor de Zaak

 

Veranderingen in de zorg: wat is de impact op werkgevers?

“Nederland verandert, de zorg verandert mee.” Het is de slogan van een reclamecampagne waarin de overheid burgers voorbereidt op de veranderingen in de zorg. Ook voor werkgevers hebben deze veranderingen grote consequenties. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met medewerkers die mantelzorg verlenen? Hoe voorkomt u dat uw medewerkers zorg mijden om kosten te besparen, met het risico dat ze langdurig uitvallen? Welke invloed heeft een beperking van de vrije artsenkeuze op uw verzuimkosten? Wat is het belang van een goede collectieve zorgverzekering? En hoe raakt het u als werkgever dat de premies van de meeste zorgverzekeringen stijgen?

U leest er alles over in de zorgspecial ‘Zorg voor de zaak’ van Aon. Een belangrijk onderwerp, want via de inkomensafhankelijke bijdrage betaalt u als werkgever bijna de helft van de zorgkosten. Er is dus veel te winnen.

Deel deze paginaZorgverzekeringswet 2015: de belangrijkste wijzigingen
Zoals elk jaar wordt de Zorgverzekeringswet ook in 2015 aangepast. Per 1 januari wordt het basispakket flink uitgebreid doordat zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Wat zijn precies de gevolgen voor het basispakket en de financiering van de Zorgverzekeringswet?

Zorgverzekeringswet

 

Pas op voor gelegenheidscollectiviteiten
Gelegenheidscollectiviteiten lijken aantrekkelijk, maar vormen een serieus risico voor werkgevers én hun medewerkers. Aon pleit voor een verbod zodat werkgeverscollectiviteiten een eerlijke kans krijgen.

Gelegenheidscollectiviteiten


 
 

Beperking vrije artsenkeuze van de baan, maar zorgsturing blijft risico voor werkgevers
De Eerste Kamer heeft tegen het wetsvoorstel gestemd waarmee zorgverzekeraars meer mogelijkheden voor zorgsturing zouden krijgen. Dit betekent niet dat de gevaren van selectieve zorgsturing voor werkgevers van de baan zijn. Aon licht de recente ontwikkelingen toe.

Wijzigingen artikel 13 Zvw

 

Toename mantelzorg: steun uw werknemers
Door uitbreiding van de Wmo groeit de vraag naar mantelzorg. De druk op werknemers neemt daardoor toe. Aon adviseert werkgevers hier flexibel mee om te gaan en werknemers te steunen om uitval te voorkomen.

Meer mantelzorg

 

Zorgmijding: herken de signalen op tijd
Zorgmijding komt veel voor. Het kan leiden tot langdurig verzuim en daarmee tot hoge kosten voor werkgevers. Aon adviseert hen alert te zijn op signalen van zorgmijding en langdurig verzuim te voorkomen.

Zorgmijding

 

Waarom de zorgpremies stijgen en de gevolgen voor werkgevers
Waarom stijgen de zorgpremies? Potten verzekeraars onnodig geld op? En welke gevolgen heeft dit voor u als werkgever? Aon legt het uit en blikt alvast vooruit op de premies van 2016.

Premietrends