Netherlands

Zorgspecial 2014

 

Waarom de zorgpremies stijgen en de gevolgen voor werkgevers

Zorgverzekeraars zijn dit jaar laat met de bekendmaking van de nieuwe zorgpremies. Menzis maakte als laatste vlak voor de deadline bekend dat de premie volgend jaar stijgt. Waarom stijgt de premie eigenlijk? En welke gevolgen heeft dit voor u als werkgever?

Deel deze pagina

Dat zorgverzekeraars de bekendmaking van hun nieuwe premies zo lang uitstellen, komt vooral doordat ze willen weten wat hun concurrenten doen. De zorgverzekeringsmarkt wordt gedomineerd door vier grote concerns die samen bijna 80% van de markt in handen hebben. Zij laten zich niet graag in de kaart kijken; wie met een ‘te hoge’ premie komt, kan veel verzekerden verliezen.Prijsontwikkeling gemiddelde verschillende varianten
 

Premieberekening luistert nauw
Het vaststellen van de premie voor de basisverzekering is bovendien een ingewikkeld proces voor zorgverzekeraars. Kleine rekenfoutjes kunnen grote financiële gevolgen hebben: een zorgverzekeraar die voor de premie een euro per maand te weinig berekent, kan te maken krijgen met een premietekort van miljoenen euro’s op jaarbasis.

Vervroeg de deadline
Door de late bekendmaking van de premies, is het voor werknemers en werkgevers moeilijk om optimaal gebruik te maken van de marktwerking in de zorg. Voor een onderbouwde keuze voor een andere (collectieve) zorgverzekering is amper tien weken de tijd. Vooral voor werkgevers is dat kortdag. Aon pleit daarom voor een vroegere deadline.

Grote premieverschillen
Het is voor het eerst sinds 2012 dat de basispremie overwegend stijgt. Dat komt vooral door de overheveling van een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook het toevoegen van een uitgebreide aanspraak op Wijkverpleging aan het verzekeringspakket speelt een rol. Opvallend is dat er flinke verschillen te zien zijn in de mate van premieverhoging. Zo heeft DSW de premies gelijk gehouden, terwijl VGZ de premie van de restitutieverzekering met ruim 14% laat stijgen.

Financiële reserves
Het al dan niet benutten van financiële reserves kan een verklaring zijn voor de grote premieverschillen. Met die reserves kunnen zorgverzekeraars de premieverhoging beperken. De overheid dringt daar ook sterk op aan.

In de praktijk zijn verzekeraars echter heel voorzichtig met hun financiële reserves. Nieuwe Europese regels schrijven voor dat zij per 2016 fors meer financiële reserves moeten hebben. Op dit moment hebben zorgverzekeraars gemiddeld een reserve die tweemaal zo groot is als wettelijk verplicht. Doen verzekeraars niets, dan zijn de huidige reserves naar verwachting alsnog genoeg om aan de nieuwe regels te voldoen. Wel zakt de gemiddelde solvabiliteit dan van ruim 200% naar zo’n 130%, terwijl de meeste zorgverzekeraars het liefst minstens 150% aanhouden. Zo zijn ze voorbereid op bijvoorbeeld een uitbreiding van het verzekeringspakket of een plotselinge, forse toestroom van nieuwe verzekerden.

Nieuwe premiestijging in 2016
Mede vanwege deze Europese wetgeving verwacht Aon dat zorgverzekeraars hun premies in 2016 nogmaals verhogen om een veilige financiële reserve te behouden. In feite kan de overheid daar geen maximum aan stellen, omdat zorgverzekeraars privaatrechtelijke ondernemingen zijn. Aon houdt de opbouw van buffers in relatie tot premieverhogingen kritisch in de gaten.

Natura- en restitutiepolissen
Wat opvalt aan de nieuwe premies, tot slot, is dat het verschil tussen de restitutiepolis en de naturavarianten in 2015 toeneemt. Dit is vooral zichtbaar bij de budgetvariant, een goedkopere naturapolis waarbij slechts een beperkt aantal zorgverleners is gecontracteerd. Aon verwacht een stijgende vraag naar deze budgetvariant in 2015.

Risico’s voor werkgevers
Wat veel mensen niet weten, is dat verzekeraars de vergoeding van niet-gecontracteerde zorgverleners vanaf 2016 waarschijnlijk fors beperken. Zo kunnen zij via naturapolissen veel sterker bepalen naar welke zorgverlener de verzekerde gaat en goedkoper zorg inkopen. Aon verwacht daarom dat het premieverschil tussen de naturapolis en de restitutiepolis verder toe zal nemen. En dat is een risico voor u als werkgever. Want een lagere premie is aantrekkelijk voor uw medewerkers. Maar als zij voor een medische behandeling naar de andere kant van het land moeten reizen, betekent dat dat uw ziekteverzuim toeneemt. De vraag of er voldoende goede zorgverleners in de buurt zijn gecontracteerd, speelt in toenemende mate een rol. Ook voor uw werkgeverscollectiviteit.Schema: overzicht premiestelling basisverzekering van de vier grootste zorgverzekeraars