Netherlands

Zorgspecial 2014

 

Zorgmijding: herken de signalen op tijd

Toenemende zorgkosten leiden ertoe dat steeds meer mensen zorg mijden en medische behandeling uitstellen. Uiteindelijk betaalt u als werkgever daar de rekening voor. Want als uw medewerkers te lang doorlopen met klachten, kan dat tot gevolg hebben dat zij langdurig uitvallen. Ook zal de uiteindelijke medische behandeling langer duren. Uw verzuimkosten nemen dus toe. Hoe voorkomt u dat?

Deel deze pagina

Door medische behandeling uit te stellen, hopen verzekerden te voorkomen dat zij aanspraak moeten maken op hun eigen risico. Daarnaast bezuinigen veel mensen op hun aanvullende verzekeringen met als gevolg dat zij, niet altijd verzekerd zijn voor de benodigde zorg. Zorgmijding is dan ook vooral een financiële kwestie. Dat blijkt uit het moment waarop patiënten ‘afhaken’. Een bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van het eigen risico. Hulp van een specialist wel. Vaak is er dus wel een eerste diagnose, maar verdere behandeling door laboratoriumonderzoek, medicijngebruik of fysiotherapie blijft uit.

Groeiend probleem
Zorg mijden om financiële redenen is een steeds wijder verbreid probleem. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) deed er begin dit jaar onderzoek naar. Van de bijna 1.000 huisartsen die deelnamen aan dat onderzoek zegt maar liefst 94% wel eens te maken te hebben met mensen die hun advies niet opvolgen vanwege de kosten. Bij 71% van deze groep komt zorgmijding naar eigen zeggen zelfs wekelijks voor. Bijna 84% van de huisartsen geeft aan dat patiënten over de hoogte van het verplichte eigen risico klagen. Uit het onderzoek blijkt dat zorgmijding vaker voorkomt bij lager opgeleiden, maar ook middelhoog en hoog opgeleiden mijden zorgverleners soms uit financieel oogpunt.

Per 1 januari 2015 stijgen de premies voor de basisverzekering bij de meeste zorgverzekeraars. En het wettelijk verplichte eigen risico wordt verhoogd van € 360 naar € 375. Aon verwacht dan ook dat zorgmijding vaker voor zal komen.

Wanbetaling
Problemen met de kosten van zorg leiden ook steeds vaker tot uitstel van betaling. Niet voor niets is het aantal geregistreerde wanbetalers de laatste jaren toegenomen. Het gaat hierbij om mensen met een premieachterstand van minimaal 6 maanden. Zij worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland (ZiNl), die de openstaande premie door middel van loonbeslag kan incasseren. Zorgverzekeraars schorten de dekking van wanbetalers overigens niet op en beëindigen hun zorgpolis niet bij premieachterstand. Zo blijven zij voor ziektekosten verzekerd en komen ze niet verder in de problemen.

Wat u kunt doen
Het grootste probleem van zorgmijding voor u als werkgever is dat werknemers te lang doorwerken met klachten. Bij hen groeit het risico op langdurige uitval, met hoge zorg- en verzuimkosten voor u als gevolg. Ook neemt de kans toe dat werknemers noodgedwongen bij u als werkgever aankloppen met de vraag om te delen in de kosten voor medische zorg.

Wees daarom alert op signalen van financiële problemen bij uw werknemers. En maak dit bespreekbaar. Een hoog vrijwillig eigen risico en het achterwege laten van een aanvullende verzekering kunnen daar een aanwijzing voor zijn. Als het ZiNl loonbeslag legt bij een werknemer is dat het duidelijkste signaal van financiële moeilijkheden. Aon adviseert u om met hen in gesprek te gaan en eventueel een budgetcoach of bedrijfsmaatschappelijk werk in te zetten. Dat is ook in het belang van uw werknemer.

Bron: VWS Verzekerdenmonitor, september 2014

De meeste wanbetalers zijn 25 tot 30 jaar oud. Ook de leeftijdsgroep 30 tot 35 jaar is goed vertegenwoordigd. Bijna 29% van de wanbetalers komt uit deze leeftijdsgroepen.


Bron: VWS Verzekerdenmonitor, september 2014

Flevoland en Zuid-Holland hebben gemiddeld een hoger percentage wanbetalers dan de rest van Nederland.


Bron: VWS Verzekerdenmonitor, september 2014

Ongeveer 37,5% van de wanbetalers heeft een uitkering, ruim 32% heeft een inkomen als werknemer.