Netherlands

Het zorgverzekeringspakket: wat verandert er in 2016?

 

Sinds de Zorgverzekeringswet tien jaar geleden in werking trad, worden de samenstelling van het verzekeringspakket en de financiering van de wet elk jaar opnieuw flink gewijzigd. Maar er lijkt een kentering gaande: de omvang van het pakket stabiliseert en het aantal wijzigingen dat het kabinet voor 2016 heeft aangekondigd, is vooralsnog beperkt. Hieronder staan de zes belangrijkste en recente pakketwijzigingen op een rij.

 

1. Prenatale screening
2. Zittend ziekenvervoer bij intensieve kindzorg
3. Ambulancevervoer bij jeugd-ggz
4. Dieetadvisering wordt diëtiek
5. Uitbreiding vergoeding medicijnen Hepatitis C
6. Voorwaardelijke toelatingen

1. Prenatale screening
Om invasieve diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) vergoed te krijgen, moeten zwangere vrouwen voortaan eerst een zogenaamde combinatietest laten doen en daarvan een positieve uitslag krijgen. Vrouwen die in het buitenland op eigen kosten de zogenaamde Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) hebben ondergaan, krijgen op dit moment geen vergoeding voor vervolgonderzoek. Het kabinet heeft aangekondigd dit per 2016 te corrigeren.

2. Zittend ziekenvervoer bij intensieve kindzorg
De regeling rond zittend ziekenvervoer voor kinderen wordt in 2016 uitgebreid. Mits het medisch noodzakelijk is, hebben alle kinderen die zorg ontvangen vanuit de aanspraak wijkverpleging voortaan recht op vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf.

3. Ambulancevervoer bij jeugd-ggz
Hoewel gemeenten in principe ambulancevervoer binnen de jeugd-ggz vergoeden, zijn het in de praktijk meestal zorgverzekeraars die voor deze kosten opdraaien. De overheid wil daar vanaf. Noodzakelijk ambulancevervoer wordt daarom met terugwerkende kracht onderdeel van het verzekeringspakket van de Zorgverzekeringswet.

4. Dieetadvisering wordt diëtiek
In het Besluit Zorgverzekeringswet wordt de term “dieetadvisering” gewijzigd naar “diëtiek”. Die term sluit beter aan bij de werkzaamheden van diëtisten; zij geven al lang niet meer alleen voorlichting met medische doeleinden, maar behandelen hun patiënten ook. Dit is geen inhoudelijke wijziging, maar een verduidelijking van de aanspraken.

5. Uitbreiding vergoeding medicijnen Hepatitis C
Al sinds 1 oktober 2015 worden nieuwe behandelingen tegen chronische Hepatitis C met de geneesmiddelen Viekirax en Exviera vergoed. Per 1 november 2015 valt ook de behandeling van chronische hepatitis C met de geneesmiddelen Harvoni en Sovaldi onder de basisdekking.

6. Voorwaardelijke toelatingen
Behandelingen en medicijnen waarvan de werking positief lijkt, maar de effectiviteit nog niet voldoende is bewezen, kunnen “voorwaardelijk” worden toegelaten tot het basispakket. Om de betreffende kosten ook echt vergoed te krijgen, moet de effectiviteit van de behandeling of het medicijn nog tijdens de voorwaardelijke toelating worden bewezen. Vanaf 1 januari 2016 worden een aantal behandelingen voorwaardelijk toegelaten:

  • De behandeling van onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn met een bepaalde vorm van zenuwstimulatie.
  • De behandeling van patiënten met een erfelijke vorm van borstkanker (BRCA1) met hoge doses chemotherapie en een bepaalde vorm van stamceltransplantatie.
  • De behandeling van patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht met een combinatie van een bepaalde chirurgische ingreep en een bepaald type chemotherapie (HIPEC).

Wilt u meer weten over de financiële wijzigingen rond de Zorgverzekeringswet?

Lees dan het artikel ‘Wat betaalt u in 2016 voor uw zorgverzekering?’