Netherlands

Werkstress voorkomen: vijf tips

 

Werkstress is een hardnekkig en wijdverbreid probleem. Bijna elk bedrijf heeft ermee te maken. Het lastige is dat u psychische klachten vaak moeilijker signaleert dan fysieke, mede omdat mensen er niet graag over praten. Des te meer is het zaak om het taboe op werkstress te slechten. Terugblikkend op de Week van de Werkstress (14-17 november) helpen wij u op weg. Hoe voorkomt u werkstress in uw bedrijf?

Eerst de cijfers: die laten zien dat het probleem van werkstress groeit. In 2015 berekende het CBS dat er voor het eerst meer werknemers arbeidsongeschikt zijn door psychische klachten dan door lichamelijke klachten. Een explosieve stijging; in 2000 was dit nog 30%. Opvallend is ook dat jongeren veel vaker dan oudere werknemers arbeidsongeschikt zijn als gevolg van psychische klachten. Mannen (51,1%) bleken net iets vaker arbeidsongeschikt door psychische klachten dan vrouwen (50,0%).

Oorzaken van werkstress
Een belangrijke oorzaak van werkstress is langdurige mentale druk, bijvoorbeeld doordat medewerkers dag en nacht bereikbaar moeten zijn. Het gevolg is dat het onderscheid tussen werk- en privétijd vervaagt en dat periodes van ontspanning steeds korter worden of verdwijnen. Dat leidt tot continue, vaak onbewuste stress.

Vaak ligt de echte oorzaak voor werkstress niet op het werk, maar thuis, bijvoorbeeld in geval van relatieproblemen of als iemand met een gok- of drankverslaving kampt. Zulke persoonlijke problemen houden mensen vaak liever voor zich uit schaamte. Daardoor loopt de spanning steeds verder op; extra drukte op het werk is dan de spreekwoordelijke druppel.

Mantelzorg
Ook mantelzorg is een groeiende factor in het kader van werkstress. Volgens het SCP deed in 2004 zo’n 13% van de werkenden aan mantelzorg. In 2012 was dat percentage toegenomen tot bijna 18%. De roep om mantelzorg groeit niet alleen door vergrijzing, maar ook door veranderende wetgeving. Gemeenten zijn als gevolg van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning terughoudender in hun hulpverlening geworden. Klopt iemand aan voor hulp, dan gaan ze eerst na wat de mogelijkheden van mantelzorg zijn.

Dat mantelzorg daadwerkelijk voor extra druk zorgt, blijkt onder meer uit een rapport uit 2015 van het SCP: maar liefst 10% van de ruim 4 miljoen mantelzorgers gaf aan ernstige belasting te ervaren als gevolg van de verleende mantelzorg. De leeftijdsgroep van 35 tot 45 jaar heeft het ’t zwaarst; vrouwen voelen zich doorgaans zwaarder belast dan mannen.

Wat kunt u doen?
In alle opzichten is het voor u als werkgever van belang om uw personeel vitaal te houden, lichamelijk én geestelijk. Zo zorgt u voor optimale inzetbaarheid en productiviteit van uw werknemers. Wat kunt u doen om werkstress te voorkomen?

  1. Zorg voor een open sfeer in uw bedrijf, zodat werknemers hun privésituatie en werkstress durven te bespreken met hun leidinggevende.
  2. Stimuleer werknemers om niet buiten werktijd zakelijk te telefoneren en mailen.
  3. Biedt bij persoonlijke problemen niet alleen een luisterend oor, maar ook concrete ondersteuning, zoals maatschappelijke hulp en eventuele hulp bij schulden.
  4. Kom mantelzorgers tegemoet met flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden. In de whitepaper ‘Mantelzorg: de juiste ondersteuning maakt het verschil’ vindt u meer tips speciaal voor mantelzorgers.
  5. Geef een werknemer extra persoonlijke aandacht als hij of zij na uitval door werkstress terugkeert op het werk. Vaak blijkt er weinig veranderd, waardoor de werknemer opnieuw uitvalt.