Netherlands

Het zorgverzekeringspakket: wat verandert er in 2018?

 

Het verzekeringspakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wijzigt eigenlijk wel jaarlijks. Het aantal aanpassingen per 2018 valt echter wel mee. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste pakketwijzigingen per 2018.

Fysiotherapie bij artrose aan heup- en kniegewrichten
Per 2017 is het basispakket uitgebreid met 37 behandelingen oefentherapie bij etalagebenen (vanaf fase 2). Per 2018 wordt het pakket uitgebreid met maximaal twaalf behandelingen oefentherapie per twaalf maanden bij artrose aan de heup- en kniegewrichten.

Verzorging bij verzekerden, jonger dan achttien jaar
Hierbij gaat het om verpleging en verzorging, zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. De afbakening tussen de Jeugdwet en de Zvw wordt als volgt gesteld per 2018:

  1. Als de verpleging en verzorging verband houdt met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zvw;
  2. Als de verpleging en verzorging gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, valt de zorg onder de Jeugdwet.
Er zal een overgangsregeling gelden voor bestaande gevallen die straks onder de eerste categorie vallen, maar waarvoor de verpleging en verzorging momenteel vanuit de Jeugdwet wordt betaald.

 

Zittend ziekenvervoer bij oncologische behandeling met immuuntherapie
Momenteel wordt zittend ziekenvervoer bij chemo- of radiotherapie vanuit het basispakket vergoed. Deze dekking geldt vanaf 2018 ook expliciet als het gaat om zittend ziekenvervoer bij immuuntherapie.

Medicijn taaislijmziekte
Na lang onderhandelen heeft (voormalig) minister Schippers een overeenkomst gesloten met de fabrikant van Okambi, een middel waar mensen die aan taaislijmziekte leiden veel aan hebben. Oorspronkelijk was de prijs die de fabrikant vroeg te hoog volgens minister Schippers en dreigde het medicijn geen onderdeel van de basisverzekering te worden. Uiteindelijk zijn de partijen er toch uitgekomen. Het middel wordt vanaf 1 november 2017 opgenomen in het basispakket.

Voorwaardelijke toelatingen
Behandelingen en medicijnen waarvan de werking positief lijkt, maar de effectiviteit nog niet voldoende is bewezen, kunnen ‘voorwaardelijk’ worden toegelaten tot het pakket. Om de betreffende kosten ook echt vergoed te krijgen, moet de effectiviteit van de behandeling of het medicijn nog tijdens de voorwaardelijke toelating worden bewezen.

Vanaf 1 oktober 2017 is een nieuwe behandeling bij maagkankerpatiënten voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. De behandeling van patiënten met maagkanker en uitzaaiingen op het buikvlies is een experimentele behandeling. De behandeling bestaat uit een operatie in combinatie met verwarmde chemotherapie in de buikholte.