Netherlands
Meer verzuim door verhoging eigen risico

Meer verzuim door verhoging eigen risico

Werkgevers moeten rekening houden met meer ziekteverzuim van werknemers door verhoging van het eigen risico bij de zorgverzekering. U doet er verstandig aan actief met de zorg van uw medewerkers aan de slag te gaan en gerichte afspraken met zorgverzekeraars te maken.

Werknemers zoeken bij een verhoging van het eigen risico minder snel medische hulp bij gezondheidsklachten. Bovendien sluiten ze minder snel een aanvullende verzekering af. Dit heeft effect op hun gezondheid en betekent in veel gevallen een hogere mate van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het eigen risico stijgt in 2014 naar verwachting van 350 euro naar 360 euro per jaar, maar daar blijft het niet bij. Uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt dat een jaarlijkse stijging van het eigen risico noodzakelijk is. In vier jaar loopt het eigen risico naar verwachting op tot 450 euro. Door de hogere drempel voor medewerkers om zorg af te nemen, loopt u meer risico op hoge verzuimkosten.

Werknemers zullen vaker proberen hun zorgkosten bij u neer te leggen wanneer zij zelf geen of onvoldoende dekking hebben in hun zorgverzekering. Door actief met de zorg van uw medewerkers aan de slag te gaan en hierover met zorgverzekeraars gerichte afspraken te maken, kunt u deze lastverzwaring beperken.

Noodzakelijke zorg vermeden door hoge kosten
Het ministerie van VWS onderzoekt de vraag of het verhogen van het eigen risico ervoor zorgt dat Nederlanders noodzakelijke zorg vermijden. Deze onderzoeken lopen nog. De eerste uitkomsten laten zien dat ongeveer twee procent van de Nederlandse bevolking wel eens ongewenst van zorg heeft afgezien vanwege mogelijke extra kosten. Een ander onderzoek van TNS Nipo spreekt van een groep van twintig procent die om die reden weleens zorg heeft vermeden. Ook blijkt dat de meeste huishoudens niet wensen te bezuinigen op zorgkosten maar dat in de praktijk toch doen, onder andere door het beperken of geheel af te zien van de aanvullende zorgverzekering. Het is zorgwekkend dat de mensen die ongewenst afzien van zorg ook het meest op zorg bezuinigen.

Contact

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland