Netherlands

Aon's Riskmaps 2021

 

Burgerlijke onrust, vaccin-nationalisme en politiek geweld 

De Aon’s Risk Maps maken per land de (veiligheids)risico’s inzichtelijk. Deze kaarten vormen een graadmeter voor de dreiging van politiek geweld en activisme, terrorisme en overige risico’s voor het internationale bedrijfsleven. De ‘maps’ zijn ontwikkeld in samenwerking met onze partners Continuum Economics en Dragonfly.

 

De belangrijkste thema’s in Aon’s Risk Maps van dit jaar zijn:

  • burgerlijke onrust als gevolg van de reacties van de overheid op de pandemie;
  • vaccin-nationalisme en implicaties rondom het bestrijden van de pandemie;
  • de kansen en uitdagingen rondom het klimaatakkoord;
  • de aanhoudende dreiging van jihadistisch en extreemrechts terrorisme;
  • de implicaties van wereldwijde verstoringen van de supply chain als gevolg van COVID-19;
  • politiek geweld in Azië.

Download de Risk Maps om een volledig inzicht te krijgen in de actuele risico's van (internationaal) zakendoen.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.

 

Naar hoofdpagina crisismanagement