Netherlands

Assessment van uw cyberweerbaarheid: uw grootste risico’s en kwetsbaarheden in kaart brengen

 

Hoe cybervolwassen is uw organisatie?

Tijdens een assessment worden inzichten en data verzameld en geanalyseerd die uw cyberweerbaarheid bepalen. Kritieke activa, systemen en operaties worden geïdentificeerd. Beleid en procedures worden geëvalueerd. Gebruikersgedrag bevestigd. Kwetsbaarheden worden gediagnosticeerd en prioriteit gegeven, cyberbeveiligingscontroles worden vergeleken met specifieke bedreigingen en governance en responsbereidheid worden beoordeeld. Na een goed assessment weet u wat u al geregeld heeft en welk onderdeel nog aandacht behoeft.

Inzichten en data verzamelen

Om cyberrisico’s te kunnen managen, is een goed assessmenttraject belangrijk. Een organisatie die het belang ziet van goed cyberrisicomanagement, kan deze vragen beantwoorden:

  • Wat zijn de belangrijkste kroonjuwelen die we moeten beschermen en de meest waarschijnlijke bedreigingen waarmee we worden geconfronteerd?
  • Hoe brengen we organisatiedoelen in evenwicht met cyberrisico's?
  • Hoe staat het met onze beveiliging en controles?
  • Hoe begrijpen en gebruiken onze mensen onze technologie en data?
  • Kunnen we aan aandeelhouders, toezichthouders en rechtspersonen laten zien dat we due diligence hebben uitgevoerd om onze cyberweerbaarheid veilig te stellen?
  • Hoe goed communiceren we intern met betrekking tot cyberrisico's, mitigatieactiviteiten en cyberincidenten en respons?
  • Heeft het management eenzelfde beeld van wat cyber is en wat cyberweerbaarheid is?

De resultaten van het assessment maken het mogelijk om strategische beslissingen te nemen in de context van de cultuur van de organisatie en haar risicotolerantie. Maatregelen worden zo goed afgestemd op bedreigingen, organisatiedoelen en de risicobereidheid van een organisatie wordt beter begrepen.

Ik wil graag een assessment laten doen