Netherlands

Business in control

 

Duurzaam risicomanagement met effect

Ondernemen is risico nemen. Risicomanagement is onderdeel van de aansturing van uw organisatie en helpt u tijdig in te spelen op ontwikkelingen. Maar hoeveel toegevoegde waarde haalt u uit uw risicomanagement? Wordt het echt toegepast en draagt het bij aan onderbouwde besluitvorming? Onze aanpak Business in Control staat voor verbeteren van risicomanagement, organisatiebreed activeren van het proces en duurzaam monitoren van de effectiviteit. Daarmee helpen wij uw organisatie om risicomanagement echt te optimaliseren en er vruchten van te plukken.

Business in control is een gezamenlijk initiatief van Aon en Naris. Wij hebben onze expertises gebundeld - risicomanagement advies en borging door middel van tooling – en daarmee deze duurzame oplossing voor risicomanagement ontwikkeld. Business in control is een combinatie van

 1. risicomanagement advies gericht op het verbeteren van:
  1. Het risicomanagementproces: volwassenheid, ontwerp van het gewenste proces, inrichting van de organisatie en invulling van de functie en
  2. De uitkomsten van risicomanagement: het risicoprofiel, de analyse en de effectiviteit van beheersing; en
 2. Tooling voor zelfstandige actieve toepassing van risicomanagement door de organisatie.

Hoe werkt het?
Wij hebben een aanpak ontwikkeld die gestoeld is op partnerschap in risicomanagement. Onderdelen van deze aanpak zijn:

Stap 1: Optimalisatie van risicomanagement
Bij de aanvang van onze samenwerking evalueren wij uw risicomanagement. Wij aviseren u over optimalisering van zowel het risicomanagementbeleid, organisatie en proces als de uitkomsten daarvan bestaande uit de risico- en sturingsinformatie en de daarop gestoelde beheersing.

In lijn met uw ambitie en geldende standaarden adviseren wij u over de eventuele optimalisatie van uw risicomanagement. Wij richten tooling voor u in voor de aansturing van het risicomanagementproces.

Stap 2: Implementatie
De tweede stap in onze aanpak richt zich op de implementatie van de nieuwe werkwijzen. Belangrijke onderdelen daarvan zijn uitrol en training van betrokkenen en oefenen met de nieuwe aanpak.

Stap 3: Monitoring effectiviteit
Om het succes en de effectiviteit van risicomanagement blijvend te borgen blijven wij graag betrokken. Deze fase is crucial en de ondersheidende factor van deze aanpak. Wij verleggen de aandacht van de inrichting van het proces naar de effectiviteit. Daarbij toetsen wij doorlopend in hoeverre het risicomanagement de resultaten boekt waarvoor het ingericht is. Onze periodieke evaluatiegesprekken richten zich op:

 1. Hoe effectief zijn de genomen maatregelen voor de beheersing van belangrijke risico’s? met lichte audits of selfassessments onderzoeken wij of de organisatie de voorgenomen maatregelen heeft getroffen en of deze het gewenste effect hebben geoogst. Wij meten daarmee of het risicomanagement daadwerkelijk succesvol is.
 2. Past het risicomanagement in de praktijk nog bij de organisatie? Zijn er innovaties in de discipline die verder bij kunnen dragen aan het risicomanagement?

Uw voordelen
Met actief risicomanagement draagt u bij aan het succes en de resilience van uw organisatie. Specifieke voordelen van Business in Control:

 • Een expert partner voor risicomanagement die de ontwikkelingen en innovatie voor u volgt;
 • Pragmatisch risicomanagement aangepast aan uw organisatie en processen en ondersteund door tooling;
 • Tooling die risicoeigenaren direct toegang geeft tot een gezamenlijk platform voor het managen van hun risico’s;
 • Focus niet alleen op het proces maar vooral ook de resultaeten: de effectiviteit van maatregelen – de essentie waar risicomanagement om draait. Daarmee beogen wij duurzame verbetering van uw risicomanagement.
Terug naar de hoofdpagina risicomanagement