Netherlands

Risk Appetite

 

Verantwoorde keuzes over het vermogen en bereidheid om risico’s te nemen

Alle keuzes voor retentie of overdracht van risico's zijn gebaseerd op de risicohouding van het bedrijf. Het expliciet maken van deze houding zorgt voor bewuste besluitvorming en uiteindelijk een optimale fit voor het verzekeringsprogramma.

Uw financiële en strategische doelstellingen zijn van cruciaal belang om te bepalen hoe risicomijdend of risicovol uw bedrijf is. Dit houdt ook in hoeveel verzekerbaar risico u wilt overdragen. Om risicobehoud voor uw verzekerbare en andere risico's te beheersen, moet u weten hoeveel risico u bereid en in staat bent te nemen. Aon kan u helpen door beproefde methoden toe te passen om uw risicobereidheid en risicodragend vermogen te bepalen.

  • Risicodragend vermogen is het niveau waarboven verliezen een materiële impact hebben op de organisatie en derden (bijvoorbeeld kredietwaardigheid). Het vertegenwoordigt de hoeveelheid risico die een organisatie financieel kan aangaan op basis van haar financiële positie en strategische doelstellingen.
  • Risicobereidheid kan worden beschouwd als de mate van risicobehoud, waarbij een organisatie zich comfortabel voelt, met andere woorden, het is de hoeveelheid risico die een organisatie bereid is te nemen.

Hoe werkt het?
Om een ​​duidelijk en betrouwbaar beeld te krijgen van uw risicobereidheid en risicodragende capaciteit, neemt Aon de volgende stappen:

  • gegevensverzameling met interviews en analyse van financiële overzichten;
  • identificeren en verifiëren van doelstellingen en potentiële impact;
  • financiële analyse om te bepalen hoeveel ruimte er is om te manoeuvreren;
  • conclusies trekken over de huidige situatie.

Uw voordelen

  • verbeterde besluitvorming over risicobehoud;
  • beslissingen over risicobehoud kunnen aan belanghebbenden worden toegelicht;
  • een expliciete link naar financiële cijfers brengt risicobeheer in lijn met de uiteindelijke bedrijfsdoelstellingen;
  • belangrijke indicator voor toekomstige risicobeoordeling.

Zowel het risicodragend vermogen als de risicobereidheid zijn belangrijke besluitvormingsindicatoren, dus een duidelijke begrip van beide is vereist. Aon heeft een methodiek ontwikkeld die een omvattend en pragmatisch raamwerk voor risicobereidheid identificeert, definieert en beoordeelt.

Terug naar de hoofdpagina risicomanagement