Netherlands

Liability Risk Quantification

 

Weet u wat wat uw grootste aansprakelijkheidsscenario’s zijn? Weet u zeker dat uw aansprakelijkheidslimieten op uw verzekeringen toereikend zijn? En weet u wat uw meest kritische beheersmaatregelen zijn? Aon Global Risk Consulting geeft antwoord op deze vragen door uw organisatie te voorzien van analytische en kwantitatieve tools.

Kwantificering van uw aansprakelijkheidsrisico’s is een proces op basis van samenwerking. Samen met u doorlopen we een gestructureerde methodologie. Zo slaagt Aon erin risicoscenario’s te identificeren en kwantificeren. Op basis van gedetailleerde risicoscenario’s beoordelen we het huidige aansprakelijkheidsbeleid en worden gaten in de dekking en suboptimale verzekeringsconstructies opgespoord. De analyse geeft tevens inzicht in bestaande en mogelijk aanvullende beheersmaatregelen.

Hoe het werkt
De kwantificering van de aansprakelijkheidsrisico’s bestaat uit de volgende stappen:

Om te beginnen identificeert Aon Global Risk Consulting de meest kritische aansprakelijkheidsrisico’s van uw organisatie. Daarna bepalen we de worst case scenario’s van de geïdentificeerde aansprakelijkheidsrisico’s. Deze scenario’s worden gekwantificeerd waarbij gebruik wordt gemaakt van financiële gegevens en schadedata, zoals:

 • persoonlijk letsel
 • materiële kosten en bedrijfsschade externe partijen
 • milieuschade
 • recall kosten
 • zuivere vermogensschade
 • boetes
 • juridische kosten

Met deze uitkomsten kunt uw organisatie de aansprakelijkheidsverzekering optimaliseren en volledig laten aansluiten op het risicoprofiel van de organisatie. Daarnaast zullen wij op basis van de analyse uw organisatie adviseren over de wijze waarop de beheersmaatregelen effectiever vorm kan geven.

Desgewenst kunnen wij tevens ondersteunen bij het afzetten van het totaalbedrag van de verschillende schadecomponenten en de risicobereidheid (risk appetite) van uw organisatie. Op basis hiervan kunt u onderbouwd besluiten nemen over:

 • de hoogte van het eigen risico dat uw organisatie bereid is te nemen
 • bepalen welke verzekeringslimieten uw organisatie kan dragen
 • de invulling van strategisch risicomanagement

Kwantificeringsrapport Dankzij een kwantificeringsrapport met de aansprakelijkheidsrisico’s heeft u een solide basis voor de besluitvorming over de inkoopstrategie, inclusief de informatie die op bestuursniveau onmisbaar is. Daarnaast komt er meer nadruk te liggen op kritische aspecten van het kwaliteitsmanagement en de beheersmaatregelen. Onze methodologie voor de kwantificering van aansprakelijkheidsrisico’s is met succes toegepast bij organisaties in risicovolle bedrijfstakken, zoals opslag/logistiek, de chemische en farmaceutische industrie, de food en feed industrie en personenvervoer.

Uw voordelen
De aanpak van Aon draagt bij aan het vertrouwen in uw verzekeringsprogramma op het gebied van aansprakelijkheid. Andere voordelen zijn:

Kenmerkend voor onze aanpak is:

 • premieoptimalisatie
 • inzicht in de voornaamste aansprakelijkheidsrisico’s
 • inzicht in de beheersmaatregelen en manieren waarop u deze kunt optimaliseren
 • een onderbouwing van besluitvorming, zowel op bedrijfs- als op bestuursniveau
 • de dekking, limieten en sublimieten van uw verzekeringen worden afgestemd op de daadwerkelijke en toekomstige risico’s van uw organisatie
 • bijdrage aan positieve waardering van verzekeraars over uw risicomanagementbeleid
 • bedrijfseenheden worden gestimuleerd om het beheer van hun eigen aansprakelijkheidsrisico’s beter te regelen. Bijvoorbeeld:
  • strategische beoordeling van producten (met kleine marge en grote risico’s);
  • meer focus op kritische aspecten van het kwaliteitsmanagement en contractenbeheer