Netherlands

Onderzoek Aon: 380 miljard dollar schade in 2023 door natuurrampen

 
  • 66 natuurrampen met miljardenschade in 2023
  • In Nederland al 4 stormen dit winterseizoen
  • Slechts 31% van schades is verzekerd
 

Meer dan tweederde van schade niet verzekerd

De hoeveelheid natuurrampen en de economische schade als gevolg van de klimaatverandering hebben in 2023 een recordhoogte bereikt. Bijna 400 incidenten zoals stormen, aardbevingen en overstromingen zorgden wereldwijd voor 380 miljard dollar schade. Slechts 31 procent van dat bedrag werd gedekt door verzekeraars. Dat blijkt uit het 2024 Climate and Catastrophe Insight rapport van Aon. De impact van natuurrampen, extreem weer en klimaatgerelateerde catastrofes neemt steeds meer toe. Ook in Nederland zagen we dat in 2023 door het grote aantal stormen, vooral in het winterseizoen. De verwachting is dat de klimaatschade de komende jaren verder oploopt.
Download het rapport

 

Maatregelen en wetgeving

Door de invoering van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive wordt op korte termijn van steeds meer bedrijven verwacht dat zij rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. In de Nederlandse Corporate Governance Code voor beursgenoteerde ondernemingen is inmiddels opgenomen dat zij verplicht zijn rekening te houden met de impact van hun bedrijfsvoering op mens en milieu. Ook banken en verzekeraars moedigen het bedrijfsleven aan te focussen op ESG (Environmental, Social, Governance), oftewel op duurzaamheid en maatschappelijke impact. "Bedrijven die dit niet doen zullen in de toekomst mogelijk slechter verzekerbaar worden en moeilijker aan financiering kunnen komen," stelt Sonja Janicijevic van Aon Global Risk Consulting.

 

Risico- en continuïteitsmanagement als strategie

Het rapport laat zien dat de gevolgen van klimaatverandering steeds urgenter worden. Denk aan bedrijfsonderbreking, grondstoffentekorten, problemen met de toeleveringsketen en reputatieschade. “Onderzoek wat de klimaatvooruitzichten en bijbehorende risico’s zijn voor uw huidige en toekomstige locaties, maar ook voor uw volledige toeleveringsketen. Zorg bovendien dat u weet wat de impact van uw bedrijf of organisatie op het klimaat is. Als u dat inzicht heeft, kunt u risicobeperkende maatregelen nemen. Daarmee houd u uw bedrijf verzekerbaar en draagt u actief bij aan de transitie naar een duurzamere en klimaatbestendige economie.” Aon integreert deze vraagstukken in onze risicoanalyses en maken de toekomstige impact van klimaat zichtbaar met geavanceerde tooling voor voorspelling van klimaatimpact.
Risicomanagement uitvoeren in 3 stappen

 

Direct meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij uw belangrijkste klimaatrisico’s in kaart kunnen brengen en kwantificeren? Neem dan direct contact op met [email protected].