Netherlands

Onderzoek Aon: 313 miljard dollar schade in 2022 door natuurrampen

 
  • Eunice duurste Europese windstorm sinds 2010
  • Economische en sociale impact klimaatverandering steeds zichtbaarder
  • Groot deel schades niet verzekerd
 

Groot deel van de schades blijft onverzekerd

Met 50 miljard dollar was de schade door natuurrampen in Europa hoger dan het historisch gemiddelde sinds 2000. Dat blijkt uit het ‘2023 Weather, Climate and Catastrophe Insight’ rapport van Aon. Nederland ging vooral gebukt onder enkele krachtige stormen, waaronder Eunice, die het openbare leven verstoorden, gevaarlijke situaties voor mensen opleverden en enorme schades veroorzaakten. De impact van natuurrampen, extreem weer en klimaatgerelateerde catastrofes neemt steeds meer toe. En ook al stijgt het percentage verzekerde schades, een aanzienlijk deel blijft (nog) onverzekerd. Slechts een kleine 36% van de economische schade in Europa werd gedekt door verzekeraars.
download het rapport

 

Risico- en continuïteitsmanagement als strategie als strategie

Naast windstormen vormen hagelbuien en overstromingen het grootste risico in Nederland. Na de watersnoodramp in 1953 werd overstroming uitgesloten van de verzekeringsdekking. Sinds 2021 wordt de schade bij overstroming van regionale rivieren wel weer veelal verzekerd, maar die van een grote rivier niet. Bedrijven moeten steeds meer rekening houden met dergelijke gebeurtenissen en zich hierop voorbereiden met risicobeperkende strategieën. Een belangrijk onderdeel van deze strategische aanpak is het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en toeleveringsketen door middel van risico- en continuïteitsmanagement.
Risicomanagement uitvoeren in 3 stappen

 

Direct meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij uw belangrijkste klimaatrisico’s in kaart kunnen brengen en kwantificeren? Neem dan direct contact op met [email protected].