Netherlands
Environmental verzekeringen | Aon

Environmental verzekeringen


De Europese Richtlijn Milieuaansprakelijkheid 2004/35/EG brengt diverse milieurisico’s en aansprakelijkheden met zich mee. Die kunnen zich in toenemende mate manifesteren in M&A deals.

De overheid kan namelijk de kosten om milieuschade te voorkomen, herstellen of beperken, verhalen op de (potentiële) schadeveroorzaker. Daarnaast kan de overheid met deze regeling de veroorzaker dwingen zelf en op eigen kosten maatregelen te nemen. Aon heeft een aantal mogelijkheden om deze risico’s te verzekeren, waaronder:
  • Pollution legal liability;
  • Remediation;
  • Clean-up cost cap.
Europese Richtlijn Milieuaansprakelijkheid
De richtlijn gaat uit van: ‘de vervuiler betaalt’. Het doel is milieuschade aan wateren, bodem, beschermde flora en fauna en habitats te voorkomen en te herstellen. In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd in de Wet milieubeheer.

 

 
 

Relevante links

» Whitepaper Risk Intelligence
» Mena.nl
» Overfusies.nl