Netherlands
Prospectus & Initial Public Offering verzekeringen | Aon

Prospectus & Initial Public Offering verzekeringen


Iedere beursgang biedt nieuwe mogelijkheden en nieuwe risico’s. Bij een Initial Public Offering (IPO) wordt de belegger in het prospectus van een heel scala aan risicofactoren op de hoogte gesteld. Bij onderhandse plaatsing zal het informatiememorandum ook gegevens over mogelijke risico’s voor de belegger bevatten. Voor de onderneming en haar bestuurders ontstaan daarmee ook nieuwe risico’s.

Fouten met ernstige gevolgen
Voorafgaand aan toelating tot een beurs geldt in de regel een prospectusplicht op basis van de Europese Prospectusverordening. Een fout in de prospectus of tijdens een ‘roadshow’ kan tot ernstige juridische gevolgen leiden. Denk aan vorderingen op grond van het niet-naleven van wetten die de beursintroductie reglementeren. Of aandeelhouders die beweren dat er fouten, nalatigheden en/of onjuiste voorstellingen in de prospectus zijn gemaakt.

Zelfs als de vorderingen niet gegrond zijn, moet u zich verantwoorden. De verdedigingskosten kunnen hoog oplopen. De reguliere bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is in deze gevallen vaak niet toereikend. Aon biedt de Initial Public Offering verzekering. De strategische oplossing om specifieke risico’s en aansprakelijkheden van de bestuurders, onderneming en underwriter/lead manager te matigen.

 

 
 

Relevante links

» Whitepaper Risk Intelligence
» Mena.nl
» Overfusies.nl