Netherlands
Opinion Based verzekering | Aon

Opinion Based verzekering


Bij een overname kunnen betrokken partijen een meningsverschil hebben over de geldigheid of gevolgen van een bepaalde constructie. Bijvoorbeeld over de fiscale gevolgen van een reorganisatie. Zelfs de mening van een zeer ervaren adviseur biedt niet in alle gevallen de zekerheid die partijen zoeken. Hierdoor kan met name de koper met onverwachte kosten worden geconfronteerd. Deze onzekerheid kan met een Opinion Based verzekering worden weggenomen.

Aanzienlijke risico’s afdekken
De Opinion Based verzekering gaat er vanuit dat de verzekeraar advies inwint bij een onafhankelijke expert. Op basis van dit advies komt de verzekering tot stand. De verzekering wordt met name toegepast bij verschil van mening over octrooien, vergunningen en belastingconstructies. De looptijd van de polissen is meestal zes jaar en kan worden verlengd tot tien jaar. In de praktijk gaat het om verzekeringen die een aanzienlijk financieel risico afdekken. Dat rechtvaardigt de kosten voor het inwinnen van een advies van derden.


De Opinion Based polis geeft dekking voor:
  • Een onverwachte fiscale claim;
  • Kosten van het wegvallen van een octrooi, vergunning et cetera;
  • Juridische en andere advieskosten aangaande verweer;
  • Gross up: het verzekerde bedrag wordt verhoogd met het voordeel dat de
    verzekerde met de gekozen(belasting)constructie verwachtte te realiseren.
    Hierdoor behaalt hij netto hetzelfde resultaat;
  • Wettelijke rente.
[Error loading the control 'eloquadownloadform', check event log for more details]

 

 
 

Relevante links

» Whitepaper Risk Intelligence
» Mena.nl
» Overfusies.nl