Netherlands
Contingent Loss Mitigation verzekering | Aon

Contingent Loss Mitigation verzekering


Contingent Loss Mitigation is een bijzondere vorm van de Opinion Based verzekering. Loss Mitigation wordt toegepast bij overnames en fusies die bemoeilijkt worden door een lopend juridische procedure of een bestaande schadeclaim. Bijvoorbeeld een juridisch geschil met een klant, een claim aangaande (bestuurders)aansprakelijkheid of een dreiging daarvan. Of: het afwachten van de uitkomst van de rechtszaak waardoor het verkoopproces (te) lang wordt vertraagd. Met deze dealbreakers kan een bestaande verzekeringsdekking onvoldoende zijn.

Claims verzekerd
Onzekerheid over de hoogte van de claim of de angst dat de claim wordt toegewezen, kunnen een koper weerhouden. Dan biedt de Loss Mitigation verzekering uitkomst. In de praktijk gaat het om oplossingen die een aanzienlijk financieel risico afdekken. Daardoor worden de te maken kosten voor het inwinnen van een advies van derden gerechtvaardigd.

Mogelijke dealbreakers
  • Partijen zijn het oneens over de inschatting van de schade.
  • De kans op het slechtste scenario is klein, maar de mogelijke gevolgen zijn voor de koper zijn onacceptabel.
  • Grote financiële onzekerheid omdat de omvang van de vermogensschade niet kan worden vastgesteld.
Mogelijke Loss Mitigation verzekeringsoplossing
  • Een verzekering die precies dekking biedt voor de specifieke contractuele garanties en/of de juridische problemen die spelen.
  • Verzekering op basis van catastrofedekking.
  • Een adequate dekking realiseren door de verzekerde bedragen en eigen risico’s zelf te kiezen.

 

 
 

Relevante links

» Whitepaper Risk Intelligence
» Mena.nl
» Overfusies.nl