Netherlands
Pensions & Employee Benefits due diligence | Aon

Pensions & Employee Benefits due diligence


De Pension & Employee Benefits due diligence van AMAS is erop gericht om de (financiële) risico's van pensioenen en employee benefits inzichtelijk te maken. Het due diligence rapport vermeldt de situatie pre-closing en post-closing. Hierbij ligt met name de focus op accounting issues (IFRS) en de impact op de cashflows.

Daarnaast wordt in kaart gebracht wat de status is van de verschillende getroffen regelingen. Met een AMAS due diligence rapport heeft u inzicht in de ‘Target’. Dan wordt u na closing niet meer geconfronteerd met onverwachte aansprakelijkheden uit het verleden.


De due diligence beantwoordt onder andere de volgende vraagstukken:
  • Op welke wijze zijn de personeelsbeloningen geregeld?
  • Is de verplichting personeelsbeloningen op de balans een juiste weergave van de werkelijkheid?
  • Zijn de personeelslasten op een juiste manier verwerkt in de V&W rekening?
  • Continueren de verzekeringen post-closing?
  • Wat zijn de cashflow-implicaties (kosten pre-closing versus post-closing)?
  • Welke personeelsbeloningen dienen post-closing te worden opgezet?
  • Voldoen de getroffen regelingen aan de fiscale en pensioen wetgeving?

 

 
 

Relevante links

» Whitepaper Risk Intelligence
» Mena.nl
» Overfusies.nl