Netherlands

Haalbaarheidstoets voor pensioenfondsen

 

Verplichte jaarlijkse toets voor ieder pensioenfonds

Ieder pensioenfonds moet jaarlijks vóór 1 juli de uitkomsten van een haalbaarheidstoets indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Is er sprake van een significante wijziging in uw pensioenbeleid? Dan is zelfs een aanvangshaalbaarheidstoets vereist. De aanvangshaalbaarheidstoets is omvangrijker dan de reguliere jaarlijkse haalbaarheidstoets.

Wat is een haalbaarheidstoets en wat is het doel?

De haalbaarheidstoets is een stochastische toets die inzicht geeft of het toegezegde pensioen op een lange termijn waargemaakt kan worden. Daarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. In de haalbaarheidstoets wordt voor een lange periode (zestig jaar) een projectie van de financiële situatie van het pensioenfonds gemaakt, voor een veelvoud aan economische scenario’s (stochastische analyse).

De haalbaarheidstoets wordt door de wetgever en toezichthouder gezien als een belangrijk instrument en heeft als doel inzicht te geven in:

  • de gevolgen van de financiële opzet van het fonds;
  • de verwachtingen en risico’s, met name ten aanzien van koopkrachtbehoud;
  • de consistentie en evenwichtigheid van het algemene beleid;
  • de haalbaarheid en consistentie van het premiebeleid;
  • de herstelkracht van het fonds.

De belangrijkste uitkomst waarnaar gekeken wordt in de haalbaarheidstoets is het pensioenresultaat. Dit is een maatstaf voor het koopkrachtbehoud van het pensioenfonds en geeft een indicatie of in de komende zestig jaar een volledige toeslagverlening haalbaar is.

Ook voor de deelnemers

De berekeningsresultaten van de haalbaarheidstoets (verleende toeslag en/of korting per scenario) worden ook gebruikt voor de communicatie richting deelnemers, via het uniform pensioenoverzicht (UPO) en mijnpensioenoverzicht.nl. Daarbij wordt de te verwachten pensioenuitkering op de pensioendatum in een positief, neutraal en negatief scenario weergegeven middels de zogenaamde Uniforme rekenmethodiek (URM).

Hoe helpen wij bij uw haalbaarheidstoets?

Wij hebben een gespecialiseerde team, dat veel ervaring heeft met de haalbaarheidstoets. Zij voeren deze namelijk al voor een groot aantal pensioenfondsen jaarlijks uit. Als wij de haalbaarheidstoets voor u uitvoeren, presenteren we de uitkomsten ervan voor uw fondsbestuur. Ook stellen we de documenten voor u op die bij DNB moeten worden ingediend. Zo zorgen we ervoor dat u jaarlijks op tijd voldoet aan de eisen van DNB.

Daarnaast verrichten wij ook voor diverse pensioenfondsen de URM-berekeningen. En desgewenst kunnen we via een second opinion de juistheid van de (door een andere partij uitgevoerde) URM-berekeningen voor u toetsen.

ESG-beleid

In de haalbaarheidstoets kunnen wij op uw verzoek tevens de financiële gevolgen van klimaatrisico’s inzichtelijk maken en een kwantitatieve risicoanalyse uitvoeren van het te hanteren Environmental, Social en Governance (ESG)-beleid. Hiermee kan het pensioenfonds invulling geven aan de ERB-vereisten (ERB: Eigen Risico Beoordeling) en de nieuwe SFDR-regelgeving (SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation). Meer informatie over onze ESG-dienstverlening vindt u hier.

Heeft u interesse?

Wilt u meer weten over de (aanvangs- en/of jaarlijkse) haalbaarheidstoets? Of wilt u een offerte op maat ontvangen voor uw pensioenfonds? Neem dan contact op met Maarten Thomassen ([email protected]).