Netherlands

Pensioenfondsen kunnen met ERB twee vliegen in één klap slaan

 

Van ‘moetje’ naar fondsspecieke aanpak met direct toegevoegde waarde

Vanuit de regelgeving (IORP II en FTK) zijn pensioenfondsen verplicht om een eigen risicobeoordeling (hierna ERB) uit te voeren voor 31 december 2021. Een ERB is onlosmakelijk verbonden met de strategie, risicohouding en de uitvoering van het fonds. Een pensioenfonds kan er natuurlijk voor kiezen om de ERB als ‘moetje’ uit te voeren en snel af te vinken, maar hiermee gaat een mooie kans op sterker risicomanagement verloren.

Via een ERB zet het pensioenfonds op papier waar het fonds voor staat en welke belangrijke risico’s het fonds op een passende manier beheerst. Het uitvoeren van de ERB is bij uitstek het middel om de risico’s van het fonds en de bijbehorende maatregelen goed in kaart te brengen en daarbij te zorgen voor een fondsspecifieke, praktische aanpak: twee vliegen in één klap.

“We zien dat veel pensioenfondsen de ERB echt nog puur als een verplichting zien. Terwijl je er eigenlijk al de eerste stap mee zet om tot sterker integraal risicomanagement te komen. Zonde dus om het dan bij stap 1 te laten,” aldus Mark Braam (Senior Consultant Risk Management). Mark ziet dat er vooral winst valt te behalen op het gebied van scenario-denken. “De extra waarde van een ERB zit in het vastleggen van wat het fonds kan en gaat doen in bepaalde voorspelbare situaties.”

Voorspelbare scenario’s

Een pensioenfonds kan vooraf - op basis van het eigen risicoprofiel - nadenken over realistische scenario’s waar het mogelijk mee te maken krijgt, en over de bijkomende gevolgen. Door deze scenario’s te bediscussiëren, aan te vullen en te beoordelen organiseert het fonds rust en houdt het grip op het moment dat een besproken scenario zich werkelijk voordoet. “Het kan gaan om financiële scenario’s, maar ook scenario’s over het klimaat of Covid-19 zijn momenteel uiteraard erg relevant en het onderzoeken waard.”

Mark moedigt met zijn team pensioenfondsen aan om echt werk te maken van de mogelijke scenario’s die zich op basis van het risicoprofiel kunnen voordoen. “Naast mogelijke financiële risico’s, is het ook goed om te kijken naar operationele scenario’s. Bijvoorbeeld een situatie waarbij er heel veel deelnemers ‘slaper’ worden of een continuïteitsprobleem bij een uitvoeringsorganisatie. Wat doe je dan als pensioenfonds?”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de diverse (kwantitatieve) stressscenario’s, of wilt u de specifieke scenario’s voor uw pensioenfonds in kaart brengen? Bekijk dan ons stappenplan of vraag ons om advies. We helpen u graag.

Bekijk het stappenplan
 
 

Integraal risicomanagement voor uw pensioenfonds

Integraal, volwassen, risicomanagement voor uw pensioenfonds: Weten welke mogelijke risico’s er zijn, onderzoeken hoe deze de doelstellingen van het pensioenfonds kunnen raken, om hier vervolgens passende maatregelen voor te treffen en deze ook structureel te controleren. Benieuwd welke stappen u kunt zetten?

Meer over integraal risicomanagement