<!--[if IE]>
    <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->
Netherlands

Aon: Veiligheidssoftware (ADAS); de nieuwe autogordels

 

Tweede ‘platoontest’ met semi-zelfrijdende auto’s op openbare weg om 07:30 uur van start in Groningen

Rotterdam, 12 juni 2018 – De adoptie van slimme en veilige auto’s blijft onnodig achter doordat autodealerbedrijven, verzekeraars, werkgevers en leasemaatschappijen zich onvoldoende realiseren wat het effect van veiligheidssoftware in auto’s is op de verkeersveiligheid en (auto)mobiliteitskosten. Slechts 4% van het Nederlandse wagenpark – dat in totaal ruim 8 miljoen personenauto’s telt - is nu naar schatting uitgerust met Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) zoals Adaptive Cruise Control, autonome remsystemen, Blind Spot detection en Lane Keeping Assist Systems.

Om het nut van ADAS te tonen en de toepassing ervan net zo vanzelfsprekend te maken als gordels en ABS, rijdt een konvooi van zes semi-zelfrijdende auto’s op woensdag 13 juni over de openbare weg van Groningen via Helmond naar Rotterdam met gebruikmaking van deze comfort- en veiligheidssystemen.

De rit, een initiatief van risico- en verzekeringsadviseur Aon, start rond 07:30 uur vanaf het 5G Lab in Groningen en eindigt omstreeks 17:00 uur in Rotterdam. Tussendoor wordt nog de Johan Cruijff Arena bezocht voor een demonstratie van autonoom parkeren. Halverwege, rond 13:00 uur, maakt het konvooi een stop in Helmond voor een rondetafeldiscussie op de Automotive Campus om een publiek-/private dialoog te starten over de effecten van ADAS op de verkeersveiligheid. Het konvooi is ‘connected’ waardoor opkomend verkeer via Flitsmeister, Waze en de ANWB verkeersinformatie nauwkeurig wordt geïnformeerd.

De test is een vervolg op een eerdere ‘Nationale Platoontest’ op de openbare weg in maart 2016. Bijna zestig voertuigen reden destijds achter elkaar met behulp van onder meer Adaptive Cruise Control en Lane Keeping Assist System. De rit zorgde voor veel media-aandacht en had als doel de combinatie van comfort- en veiligheidssystemen in auto’s hoger op de agenda van onder meer auto-importeurs, leasebranche en de overheid te zetten.

Betere verkeersveiligheid en minder files
Cijfers tonen aan dat met name veiligheidssoftware de verkeersveiligheid significant ten goede komen. Uit Amerikaans onderzoek (Insurance Institute for Highway Safety) naar verzekeringsclaims en verkeersongevallendata blijkt dat de combinatie van ‘Forward Collision Warning’ en Autonomous Emergency Breaking (AEB) voor 56% minder kop-staartbotsingen met letsel leidt. Bij gebruik van ‘Blind Spot Detection’ neemt het aantal verkeersongevallen met letsel op de snelweg met bijna een kwart (23%) af. In Nederland zou de doorstroming overigens verbeteren bij gebruik van ADAS: als één op de tien voertuigen Adaptive Cruise Control veilig gebruikt zou dat al 30% minder files opleveren.

Niet alleen weggebruikers zelf zijn gebaat bij een betere verkeersveiligheid. Een grootschalige toepassing van ADAS zou ook veel schade voorkomen voor verzekeraars en werkgevers. Die laatste zien hun mobiliteitskosten nu nog jaarlijks stijgen als gevolg van hogere (auto)verzekeringspremies en aanzienlijke kosten door de uitval van medewerkers als gevolg van (ernstige) verkeersongevallen. Als zo’n werknemer na twee jaar nog steeds gedeeltelijk of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is, blijft de werkgever nog maximaal tien jaar financieel voor hem of haar verantwoordelijk. De totale kosten kunnen dan oplopen tot meer dan 200.000 euro, mede afhankelijk van het salaris van de betrokken werknemer.

Ieder zijn rol
“Iedereen is gebaat bij ADAS en heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid,” vertelt Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Automotive bij Aon en initiatiefnemer van de test in 2016 en die van vandaag. Hij vindt dat de auto-industrie het eerst aan zet is om bestuurders zorgvuldig te informeren over ADAS. “Automobilisten voelen zich nog teveel testrijder als ze met dit soort systemen de weg op gaan. Deskundige voorlichting ontbreekt vaak. Pas wanneer auto’s standaard voorzien zijn van veiligheidsfuncties zoals autonoom remmen en rijbaanwisseling zullen bestuurders erop leren vertrouwen. In combinatie met een comfortfunctie zoals Adaptive Cruise Control zal de bestuurder ook veiliger gaan rijden. Uiteindelijk moeten deze functies net zo vanzelfsprekend worden als gordels en ABS.”

Drie jaar na het uitkomen van de Whitepaper ‘Als de auto autonoom wordt’ is nog weinig gedaan met de aanbevelingen in dat document. Zo kunnen verzekeraars aan de hand van het kenteken nog steeds niet zien welke veiligheids- en comfort-accessoires een auto aan boord heeft. Ook zijn bestuurders zelf niet standaard verzekerd onder hun WA-verzekering wanneer zij met een (semi-zelfrijdende) auto een éénzijdig ongeval veroorzaken en achterblijven met letsel of arbeidsongeschiktheid.

Leasemaatschappijen kunnen de adoptie van ADAS actiever stimuleren, vindt Van der Meer. Zij zouden en comfort- veiligheidssystemen standaard en betaalbaar in hun business lease-edities moeten opnemen. Werkgevers op hun beurt zouden vanuit hun zorgplicht werknemers niet alleen een auto met minimaal viersterren-veiligheid, maar ook rijtrainingen moeten aanbieden om ervoor te zorgen dat bestuurders de systemen optimaal en veilig gebruiken. Van der Meer vindt verder dat de veiligheidstesten van Euro NCAP en de daaraan gekoppelde sterren-rating meer aandacht verdienen. “Kijkend naar de explosief gegroeide, prijsgedreven Private Lease-markt kun je niet verwachten dat je voor 169 euro in de maand optimaal veilig rijdt,” aldus Van der Meer. Door te investeren in veiligheid zal het totale schadeverloop aanzienlijk verbeteren.

Ook de overheid kan de adoptie van slimme en veilige auto’s versnellen, vindt Van der Meer. “Wij pleiten voor experimenten met auto’s voorzien van ADAS, bijvoorbeeld op spitsstroken of afzonderlijke rijstroken en voor het testen van de verkeersregel ‘Keep Your Lane’ tijdens files. Zo kunnen we sneller en veiliger overstappen op volledig zelfrijdende auto’s.” Van der Meer voelt zich gesteund door de EU die heeft aangekondigd dat vanaf 2021 nieuwe auto’s standaard uitgerust moeten zijn met elf veiligheidssystemen, zoals Autonomous Emergency Breaking en ‘Distraction Recognition and Prevention’-systemen. “In deze tijd van verkeerd smartphonegebruik zijn dit soort systemen in de auto bitter noodzakelijk,” aldus Van der Meer.

Data vergroot veiligheid
Grootschaliger gebruik van ADAS zal een sneeuwbaleffect veroorzaken, voorspelt Van der Meer. “Dankzij de talloze data die de connected auto verzamelt, zal de hoeveelheid kennis en inzicht van onder meer ADAS bij veel gebruik ervan snel groeien. Door de data te analyseren kunnen we de effecten van ‘de nieuwe gordels’ volgen. Op termijn kan dat ook gevolgen hebben voor verzekeringspremies. Door de opgedane kennis wordt autorijden nóg veiliger en neemt het vertrouwen in volledig zelfrijdende auto’s toe. Bij minder verkeersongevallen daalt ook de schade voor verzekeraars, waardoor de verzekerbaarheid van hoog autonome auto’s weer toeneemt. In tegenstelling tot veel leasemaatschappijen behalen verzekeraars geen gezond rendement uit autoverzekeringen. Veel verzekeraars stappen zelfs uit deze markt waardoor de autopremies nog meer zullen stijgen. Ook de EU staat fors in het rood. De economische schade door een toename van het aantal verkeersongevallen wordt voor de lidstaten jaarlijks geschat op 120 miljard.

“De vraag is niet of, maar wanneer de bestuurder kiest voor een ‘smart & safe’ auto,” besluit Van der Meer. “Wel zal de bestuurder, ook in semi-zelfrijdende auto’s, de komende tijd nog steeds moeten ingrijpen bij onverwachte verkeerssituaties.”

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing en staat klanten bij als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 15 locaties met 2.600 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.