Netherlands

WIA-Excedentverzekering

 

Is een werknemer na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij een WIA- uitkering.

Dit kan zijn:

  • een IVA-uitkering (80% tot 100% duurzaam arbeidsongeschikt) of een
  • een WGA-uitkering (35%-80% arbeidsongeschikt of 80-100% niet duurzaam arbeidsongeschikt)

Hiermee is de werknemer verzekerd tot een bepaald inkomen.

Werknemers met een inkomen boven het maximum WIA-loon krijgen te maken met extra inkomensverlies, omdat het inkomen boven het WIA-loon niet verzekerd is. De WIA-Excedentverzekering is een aanvulling op de WGA- of IVA-uitkering voor de inkomensterugval van het loonbestanddeel boven het gemaximeerde WIA-loon.

Voor wie?
Alle werknemers van verzekeringnemer die verplicht verzekerd zijn op grond van de WIA kunnen deelnemen aan de WIA-Excedentverzekering.

Dekkingsvarianten
Een WIA-Excedentverzekering kent een aantal dekkingsmogelijkheden.

  • A. 70% van het salarisdeel boven het maximum WIA-loon
  • B. 75 of 80% van het salarisdeel boven het maximum WIA-loon
  • C. 75 of 80% van het salarisdeel boven het maximum WIA-loon en 5 of 10% van het salarisdeel daaronder.

De laatste variant kan gekozen worden door werknemers met een excedent-salaris of alle werknemers.

Indexering van de uitkering
De mogelijkheid bestaat om voor te kiezen een eventuele uitkering te indexeren, waardevast te houden. Keuzemogelijkheden daarin zijn: 2%, 3%, WIA-index en CBS-Index.

Premiebetaling
De werkgever kan kiezen voor verplichte of vrijwillige deelname. Daarnaast bepaalt de werkgever zelf of zij de premie gedeeltelijk of geheel betaalt of de premie voor rekening van de werknemer laat komen.

Samen met u bepalen wij welke WIA-Excedentdekking aansluit bij uw bedrijf.

Meer informatie
Neem contact op met een van onze specialisten voor antwoord op uw vragen. U vindt de juiste contactgegevens op de Service & Contact pagina.